۱۳۹۳ اسفند ۶, چهارشنبه

شمع سوخته و نذر امامزاده!


هاشمی رفسنجانی و انتخابات درون گروهی مجلس خبرگان در اسفند جاری بمنظور تعیین ریاست مجلس مزبور بار دیگر گمانه زنی پیرامون نامزد شدن یا نامزد نشدن هاشمی را در صدر اخبار سیاسی داخل ایران قرار داده.
هر چند «آیت الله» پیش تر گفته است:
«قصد آمدن ندارم اما در صورتی كه بعضی افراد كه آنها را برای رياست خبرگان صالح نمی‌دانم قصد كانديدا شدن داشته باشند، آمادگی خود را برای كانديداتوری رياست اين مجلس اعلام خواهم كرد»
علی ایحال معیار «صالحیت برای ریاست خبرگان» شاخص خوبی است که «آیت الله» مطرح کرده اما این معیار قبل از هر چیز دامن گیر ایشان است جز آنکه مراجع قانونی شائبه موجود بر سابقه ایشان را مرتفع کنند.
صورت قضیه ساده است.
فردی بنام «نیک آهنگ کوثر» مقیم کانادا که ظاهرا رفیق فابریک پسر «آیت الله» بوده اند طی مدت اقامت آقازاده آیت الله (مهدی هاشمی) در لندن و در جریان یک مکالمه تلفنی اقدام به ضبط صدای «آقا مهدی» کرده که طی آن آقا مهدی اعتراف به سعایت نزد دول راقیه جهت افزایش تحریم های اقتصادی علیه ایران کرده و در ادامه پای ابوی خود را نیز وسط کشیده و به صراحت گفته در اقداماتش با «بابا» هماهنگ است و بین ایشان و «بابا» تقسیم کار صورت گرفته و هر کس بنا به استعداد و ظرفیتش در این ماجرا (فتنه 88) نقشی را عهده داری می کند!
بر این مبنا، قبل از فرجام دادگاه و اتهامات اقتصادی «مهدی هاشمی» چیزی که حائز اهمیتی افزون تر است بررسی صحت و سقم مطالب مطرح شده پیرامون نقش «بابا» در ماجرای 88 توسط «آقا مهدی» است.
قطعاً اگر این اظهارات قابل وثوق است آنگاه دیگر «آیت الله» قبل از آنکه «نگران کاندید شدن برخی افراد ناصالح برای ریاست خبرگان» باشند باید بپذیرند اینک این مراجع قانونی نظام اند که باید اساسا نگران ادامه نفس حضور «معظم له» در مجلس خبرگان باشند!
اثبات صحت محتوای مکالمه «کوثر با مهدی» پازل اصلی و راهگشای شائبه فوق است.
طبیعتا عرصه سیاست محل تعارف و رودربایستی نیست و مسئولین قضائی می توانند همان کاری را بکنند که پیش تر دادگاه کانادا با رفیق فابریک «آقا مهدی » (عباس یزدان پناه) کرد و ایشان را از طریق ویدئو کنفرانس در دادگاهی رسمی مورد استنطاق قرار داد. لذا اکنون نیز با وقوف به فراری بودن «کوثر» لااقل دادگاه صالحه می تواند جهت نور انداختن بر این مکالمه مهم و قابل اعتنا، مشارالیه را از طریق ویدئو کنفرانس مورد راستی آزمائی قرار دهند.
هر چند پیش تر صحت مکالمات مزبور توسط دادگاه کانادا مورد تائید قرار گرفته!
در این صورت، دیگر شمع سوخته را نذر امامزاده کردن فاقد موضوعیت و موجودیت است!

ه کردن فاقد موضوعیت و موجودیت است!

۲ نظر:

ناشناس گفت...

متاسفانه آن چیزی که شما و بسیاری دیگر امید دارید محقق نخواهد شد. فرزندان آقای هاشمی هیچ گانه مانند دیگران محاکمه نخواهند شد.

ناشناس گفت...

در فتنه سال 88 که گروههای مخالف از فرصت استفاده کرده و نام جنبش سبز را به امید براندازی جمهوری اسلامی بر آن نهادند . خود قوه قضائیه هم بی تقصیر نبود که فقط دست روی دست گذاشت . نظارگر صحنه های به خاک و خون کشیده شدن خیابانی شد و در نهایت کاری که کرد حصر و حبس نامزدهای معترض به نتایج انتخابات بود !!