۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

مگر اسباب بزرگی همه از بین ببری!


بیانیه ۱۶ فعال اصلاح طلب که طی آن منشاء اغتشاشات اخیر در ایران را محول به نارسائی های سیاسی کرده اند نشان از کوررنگی مسبوق به سابقه سنت اصلاح طلبی موجود در ایران دارد.

۱۴ سال پیش در خرداد ۸۲ و متعاقب اغتشاشاتی جسته و گریخته توسط اقشاری از جوانان در تبیین چیستی آن اغتشاشات ذیل مقاله «از عسگر گاریچی تا سعید عسگر» نوشتم:

جنبش اصلاح طلب دوم خرداد ملزم به رعايت گفتمان اصلاحات بود. اصلاح طلبی قبل از آنکه موضوعيت داشته باشد، طريقيت دارد. نمی توان از اعتبار اصلاح طلبی بهره بُرد بدون آنکه به لوازم راهبردی آن پايبند بود! تلقی مُعوّج از مطالبات نسل جوان که بدنه ماکزيممی بانيان دوم خرداد را تشکيل می داد و محدود کردن اين مطالبات به توسعه سياسی کژراهه استراتژيک رهبران جنبش اصلاحات است ... رويکردهای اجتماعی آبستن معانی اند، نه گرسنه آن! معنای تحولات اجتماعی را بايد از رَحِم انعقاد نطفه اين تحولات زائاند. نمی توان اين معنا را مبتنی بر منويّات خود به آن خوراند! دغدغه جوان به اقتضای سن و دوران جوانی اش قبل از آنکه مشتمل بر آزادی بيان و انديشه و احزاب و آزاديهای سياسی باشد، برخاسته از نيازهای ژنتيکی در حوزه مطالبات فردی و اجتماعی است. جوان در حوزه «سياست» بيان و انديشه خاصی ندارد که دلنگران مکانيسم های تعيّن يافتن آزادانه آن بيان و انديشه باشد.(*)

اکنون نیز گریزی از این واقعیت نمی توان داشت که آن بخش از جوانان که در اغتشاشات اخیر ناخواسته توسط آشوبگران یارگیری شدند سلول های خفته ای (Sleeper Cell) بودند که بصورت طبیعی در «دولت های بزرگ و فاقد چابکی» ترویج می شوند و مترصد نخستین بزنگاه جهت شهرآشوبی بمنظور تخلیه تخریبگرانه آدرنالین های انباشته شان (وندالیسم) لحظه شماری می کنند.

در واکاوی ریشه اغتشاشات اخیر بدون تردید بخشی از آن را باید محول به آفات دولت های بزرگ کرد.

وقتی ۸۰ درصد بوروکراسی و تکنوکراسی کشور در بدنه دولت تجمیع شده و از سوی دیگر ساختار آموزشی کشور مبدل به خط تولید انبوه لیسانسه و فوق لیسانس و دکتراهای فاقد عمق تخصصی می باشد که بصورت فله ای در حال ریختن نیروهای تحصیلکرده به بازار کار کشور است بدون آنکه این تحصیلکردگان عملا برخوردار از سواد کاربردی برای نیازهای مبتلابه کشور باشند. در چنین حالتی و بصورت طبیعی این اقشار جوان مُبدل به جوجه پرندگانی می شوند که در حسرت طعام و در فقدان تخصص کاربردی چشم امیدشان تنها متوجه نظر لطف حکومت است تا دریچه ای را باز کند و این جوانان را در گوشه ای از نظام بورکراتیک عظیم و فشل و ناکارآمد کشور به کار بگمارد و حقوق بگیرش کند!

وقتی حسب گزارش معاون امنیتی وزیر کشور در اغتشاشات اخیر بیش از ۹۰ درصد آشوبگران جوانان زیر ۲۵ سال بوده اند این امر بخوبی روشن کننده بخش بزرگی از صورت قضیه است:

ـ جوان در بحران معیشت فاقد کار است.
ـ جوان در فقدان کار فاقد امکان ازدواج است.
ـ جوان به اقتضای سن اش زیر فشار نیاز جنسی است.
ـ جوان ناتوان از امکان ازدواج و محروم مانده از جنس مخالف در چنین تنگنائی مستعد رفتارهای پرخاشگرانه بمنظور تخلیه هیستریک انباشت های ژنتیکی و ارضا نشده اش می باشد.

 راه حل برون رفت از چنین دایره بسته ای کوچک کردن دولت در کنار کاربردی کردن آموزش در کشور است تا در فردای فارغ التحصیلی جوانان اولا ایشان برخوردار از یک تخصص عملی بوده و ثانیا بدون چشم داشت به حکومت با اتکای بر تخصص کارآمد خود مسئولیت اشتغال خود را راسا در بخش خصوصی بر عهده بگیرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ـ مقاله از عسگر گاریچی تا سعید عسگر
http://dariushsajjadi.blogspot.com/2013/05/blog-post_1452.html

۱۳۹۶ دی ۱۵, جمعه

استفراغ!نکته مُحیرالعقول در اغتشاشات اخیر ایران جو گرفتگی رضا پهلوی و مادرش فرح دیبا آخرین بقایای سلطنت معزول پهلوی بود که فرصت طلبانه خود را در مقام سخنگوی ملت ایران نشاندند و ضمن فراخوان هائی خطاب به ایرانیان امریه مبارزاتی صادر فرمودند!

مزید اطلاع این بزرگواران می بایست معروض داشت:

شاید بخش هائی از مردم ایران زیر فشار بحران معیشت تحت فشار و استیصال باشند.

اما عزیزان!

هیچ ملتی استفراغ خود را نمی خورد!

......................................................

داریوش سجادی

۱۳۹۶ دی ۱۳, چهارشنبه

چه اشتباهی کردید که انقلاب کردید!در میانه تظاهرات اعتراضی چند روز گذشته (دی ماه ۹۶) دیده شد عده ای نیز شعار می دادند:

چه اشتباهی کردیم، که انقلاب کردیم!

محتوای این شعار طعنه به وضعیت اقتصادی دارد و شعار دهندگان از این طریق می کوشیدند با القای کنتراست بین وضعیت معیشتی خود در دوران قبل و بعد از انقلاب، تخطئه و ناکامی جمهوری اسلامی در مدیریت اقتصاد کشور را مراد کنند.

هر چند نمی توان منکر بحران معیشت در وضعیت فعلی شهروندان ایرانی شد اما صرف نظر از چیستی و چرائی این بحران و راه های چگونگی حل این بحران اما شعار مزبور نیز موید کمال بی درکی این بخش از شعار دهنگان نسبت به ماهیت انقلاب اسلامی ایران است.

قطعا تامین حوائج مادی و امنیت اقتصادی و سلامت معیشت شهروندان یکی از مسئولیت های بدیهی هر حکومتی اعم از حکومت های استبدادی یا دمکراتیک یا ایدئولوژیک محسوب می شود اما این کمال بی درکی است که ریشه های انقلاب اسلامی ایران را با معیارهای اقتصاد محور مارکسیستی سونداژ کنیم.

قدر مسلم نمی توان منکر وضعیت نامطلوب معیشتی بخش های زیادی از اقشار حاشیه نشین ایران در دوران پهلوی شد اما من حیث المجموع وضعیت شهروندان در دوران پهلوی تا آن درجه آغشته به فلاکت نبود تا بتواند نقش چاشنی را برای عملیاتی شدن انقلاب اسلامی ایران،عهده داری کند.

ریشه های انقلاب اسلامی برخوردار از عمق معرفتی بود و بدین اعتبار قبل از «بحران معیشت» این انقلاب در بستر «بحران هویت» نطفه اش منعقد شد و زعامت انقلاب فرای دغدغه های اقتصادی نقش و جایگاه بایسته و شایسته «انسان در تراز اسلام» را دلالت می کرد.

همین کمالگرائی بود (پرفکشنیزم ـ Perfectionism) که در ۵۸ وقتی سخنگوی دولت موقت بی مبالاتی کرد و در مقام تببین راهبرد انقلاب اسلامی وعده آب و برق و مسکن مجانی را به شهروندان داد با این بخش از اظهارات رهبری انقلاب مواجه شد که:

ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دهیم؛ شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم. اینها (پهلوی) شما را منحط کردند؛ اینقدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است. ما، هم دنیا را آباد می‌کنیم و هم آخرت را.

قدر مسلم جمهوری اسلامی طی ۳۸ سال گذشته بدلائل مختلف داخلی و خارجی اعم از بی کفایتی دولتمردان تا تحریم ها و تهدیدهای اقتصادی غربی ها توفیق چندانی در تامین اقتصادی بهینه برای شهروندانش نداشته اما نباید این واقعیت را نیز کتمان کرد که در جمهوری اسلامی برخلاف نگرش مارکسیستی «اقتصاد زیر بنا نیست» و همان طور که «خمینی انقلاب» به صراحت بر آن انگشت تاکید گذاشتند کمالگرائی و ارتقاء معنوی انسان هدف اصلی و آرمانی در اندیشه دینی و انقلاب خمینی است.

بر همین اساس آنانکه شعار «ما انقلاب کردیم ـ چه اشتباهی کردیم» سر می دهند در خوش بینانه ترین حالت «تجاهل العارف» می کنند و عامدانه یا غافلانه چشم خود را بر روی این واقعیت می بندند که پهلوی ها بنمایندگی از سنت منحط سکولاریسم تمامی هژمونی و اعتبار و اقتدار فرهنگی و هویتی و معرفتی و تمدنی ایرانیان را نابود کرده و عملا مبدل مان کردند به مشتی «کره خر» که تنها موظف به کشیدن ارابه تمدن غربی است و آنگاه و بی آزرمانه «سیمین بانوی شان نیز در مقام طعنه می سرایند:

دوباره می سازمت وطن ـ اگر چه با خشت جان خویش!

پسندیده است آنانکه از موضع ندامت و با گویش شماتت اشعار می دارند «ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم» پاسخگوی این نغز نزدیک به طنز نیز باشند که روشنفکری سکولار طی بالغ بر ۵۰ سال حکومت پهلوی ها اساسا کی ساختند و چه چیزی ساختند که اینک بتوانند دوباره سازی اش کنند.

همه هویت و معرفت و شرافت ایرانی را به سخاوت در پیشگاه دایره تمدنی غرب قربانی حقارت شخصیت و صغارت اندیشه خود کردند و جمهوری اسلامی اگر در همه حوزه های اقتصاد هم به دلائلی قابل فهم شکست هم خورده باشد علی رغم این وقتی برون دادش امثال «محسن حُججی» ها است این یعنی تحقق وعده «امام انقلاب» که فرمود «ما معنویات و روحیات شما را عظمت می دهیم».

حُججی حجت ماندگاری و توانمندی و موفقیت «انقلاب خمینی» و «خمینی انقلاب» است.

حُججی حجت موفقیت جمهوری اسلامی در عرصه مُلکداری شد!

جی ان پی ایران حُججی است نه رشد تولید و درآمد سرانه ملی!

حُججی شاخص خط تولید انسان برتر در کارخانه انسان سازی اسلام و جمهوری اسلامی است.

یک انقلاب را اگر هم بخواهند داوری کنند چاره ای ندارند تا داوری خود را به مبانی معرفت شناختی آن انقلاب مستظهر کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نگاه کنید به مقاله شیر بچه شیعه

داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

۱۳۹۶ دی ۱۲, سه‌شنبه

آزموده را آزمودن!
با سلام خدمت همه سروران گرام(!)

عمله و اکله شیطان بزرگ و مزدوران وابسته به آمریکا و سعودی و تل آویو

شاهزاده رضا پهلوی و کثافات مسعود و مریم رجوی و متحدان گرانقدرشان «وحوش داعش» و الباقی مزدوران و خائنان داخلی و خارجی!

طی چند روز گذشته همه زحمات و مساعی بی شائبه تان بمنظور به آتش کشاندن و سوری کردن خانه مشترک ایرانیان مسموع و مشهود بود.

عزیزان (!) سعی تان ماجور و همت تان مشکور(!) اما شوربختانه آب در هاون می کوبید.

در این مملکت اگر مشکلاتی هست «که هست» که بخش عمده آن مشکلات نیز در کنار بی مبالاتی مسئولان محصول سعایت و رذالت شمایان نزد اربابان آمریکائی و سعودی و اسرائیلی تان و خباثت ذاتی اربابان تان علیه ملت رشید و آزاده ایران هست اما گریزی از این واقعیت نداشته باشید که ایرانیان از بهمن ۵۷ به بعد مصممانه عزم خود را برای خودباشی و زیست مستقلانه و با شرافت جزم کرده اند.

۳۸ سال تمامی دسائس و توطئه ها و جنایات اربابان تان و خودتان را با اتحاد و هم دلی دفع کرده و هر چند صورت خود را با سیلی سرخ نگاه داشتند اما شرافت شان را مانند شمایان نفروختند.

کثافتان عزیز!

در این مملکت اگر مشکلی هست ایرانیان با وحدت و هم دلی مرتفع خواهند کرد.

اما شما نیز تلاش خود را بکنید.

چند صباحی می توانید با دلارهای آغشته به خون ایرانیان و عتبه بوسی اربابان غربی و عربی و عبری تان خاک «ایران» را با خون گرم و پر شرافت ایرانیان آغشته کنید اما مانند همه ۳۸ سال گذشته وقتی خشم ملت ایران را ببینید چون پشه ای خوار زیر قدوم مبارک شان له تان می کنند.

لاشه متعفن تان را برنمی تابند و به غمزه امامت شان به طرفه العینی دلالت تان می کنند تا عمق کثافت تان.

خود دانید. آزموده را آزمودن خطا است!

....................................
داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

۱۳۹۶ دی ۱۰, یکشنبه

بوتیماران!


متعاقب تظاهرات چند روز اخیر که با بهانه مشکلات اقتصادی شروع شد و در ادامه فرصت طلبانی با توسل به شعارهای ساختارشکن به مصادره مطالبات مشروع معیشتی شهروندان دست زدند موجی از نگرانی در ناصیه فرزندان و حاملان و حامیان نظام وانقلاب اسلامی مشهود شد.

مزید اطلاع ایشان می بایست معروض داشت:

بوتیماران عزیز ـ بی جهت نگران نباشید:

اولا جمهوری اسلامی نهالی است که ریشه در یک هویت اسلامی و انقلابی مشروع و مردمی و دینی داشته که طی ۳۸ سال گذشته مانائی و روئین تنی خود را به اعتبار هویت ناب و عقبه مردمی اش تحفظ و اکنون به درخت تنومندی در منطقه تبدیل شده که تندبادهائی مقطعی توان گزند رساندن به آن را ندارد.

ثانیا صرف نظر از مانائی نظام و روئین تنی انقلاب اما این نافی مشکلات اقتصادی مبتلابه کشور نیست که بخشی از آن میراث شرارت های آمریکائی است که طی ۳۸ سال گذشته کوشیده از طریق تحریم اقتصادی شهروندان ایرانی را در بحران معیشت به صرافت کنار کشیدن از نظام و انقلاب و پشیمان کردن شان بکشانند و طنز تلخ ماجرا نیز آنجاست که اکنون رئیس جمهور آمریکا در مقام بانی اصلی تحریم های اقتصادی علیه ایران در کمال بی شرمی خود را در کنار توده های مستاصل از وضعیت خراب اقتصادی معرفی می کند!

ثالثا نه شیطنت آمریکا و نه شیطنت اجامر آمریکا در ناآرامی های ایران ارزنی نافی بی کفایتی دولتمردان در مدیریت اقتصاد کشور نیست. متاسفانه دولت تدبیر و امید ۵ سال فرصت های کشور را در یک خوش بینی عوامانه معطل برجام بی فروغی کرد که اینک مخنثی آن را با تلخ ترین شکل ممکن احساس می کند.

بر این اساس توقع می رود از این به بعد آقای حسن روحانی فرصت شناسی کرده و با اتکای بر ظرفیت های داخلی و اقتصاد مقاومتی مطروحه از جانب رهبری اهتمامی جدی صرف بهبود موقعیت معیشتی شهروندان نمایند.

بوتیماران نظام و انقلاب!

نگرانی تان قابل درک و ارزشمند است اما آسوده باشید!

شهرآشوبی های کنونی را موجی هیستریک بدانید که بدلیل فقدان مسئولیت و نداشتن رهبری و فقر اندیشگی و بی بضاعتی هویتی آذرخش بی فروغی است که محکوم به میرائی است. هر چند ضیافت و شادمانی چند روزه ریاض و تل آویو و واشنگتن و هم وطنان خائن در داخل و خارج کشور بمنظور سوری کردن ایران نیز قابل درک و فاقد اهمیت است!

تا زمانی که شمایان مطابق ۳۸ سال گذشته متحدانه در قفای رهبری تان برای نظام و انقلاب تان پایمردی می کنید مطمئن باشید هیچ شرارتی توان آن را ندارد تا ارزنی به حیثیت و شرافت ملی و مذهبی و حکومتی شما خدشه ای وارد کند.

....................................

داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

۱۳۹۶ دی ۹, شنبه

فتنه ریاض!


سلول های مخفی یا سلول های خفته یا Sleeper Cell در ترمینولوژی سیاسی به آن دسته از عناصر خطرناک و پنهانی اطلاق می شود که در حالت عادی مانند تمامی شهروندان با مدنی ترین شکل ممکن در کنار دیگر شهروندان زندگی می کنند و رفت و آمد دارند اما هر کدام بمثابه سلول هائی با ظرفیت هائی آکنده از خطر و شرارت مترصد اولین آشوب اند تا دست به تخریب و جنایتکاری بزنند.

آرمانی ترین فضا برای ظهور این عناصر خشن و تبه کار، آشوب ها و اعتراضات خیابانی است تا از آن طریق بتوانند ظرفیت های وندالیسم و هولیگانیزم خود را فعال کرده و عرصه شهر را کانون تخریبگری و اوباش گری و تبهکاری های خود قرار دهند.

در ۸۸ بخش عمده ای از جنایت ها و تخریب گری ها بر عهده تروریست های گروهک منافقین بود که با کثیف ترین شکل ممکن عرصه شهر را در سیطره جنایت ها و شهرآشوبی های خود قرار دادند.

در چند تظاهرات اخیر نیز مجدد این سلول های خفته امکان بروز و ظهور یافته اند و این بار نیز با همان خاستگاه تروریستی اما با اربابی تازه از کاخ های وهابیون سعودی تظاهرات شهروندان ایرانی را محل تبهکاری های خود قرار داده اند.

پروژه شان نیز مشخص است:

حسب امریه «بن سلمان» ولیعهد خام اندیش سعودی «جنگ باید به داخل ایران منتقل شود»! لذا این سلول های مخفی با پروژه «سوری کردن ایران» تحت الامر ریاض و تل آویو و واشنگتن تمام قد در تظاهرات چند روز گذشته مشغول انجام وظیفه شده اند.

مطمئنا در صورت تداوم اعتراضات خیابانی چشم انتظاری کشته شدن چند تظاهر کننده توسط این «اجامر اجاره ای» را می بایست توقع کرد!

فتنه این بار با تجربه بیشتر و امکاناتی بهتر وارد میدان شده.

....................................

داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

غسل واجب!


تظاهرات مشروع بخشی از مردم ایران در اعتراض به وضعیت خراب اقتصادی کشور «صرف نظر از برخی شعارهای انحرافی خرمگس های همیشه حاضر در چنین تجمعاتی» امر مفهوم و قابل دفاعی است که مسئولیت دولت روحانی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مضاعف می کند.

اما حمایت امروز حماقتی بنام ترامپ از تظاهر کنندگان ایرانی و ابراز لحیه این هلشتاین لایعقل مقیم کاخ سفید دائر بر ضرورت احترام به حق آزادی بیان شهروندان ایرانی را نمی توان چیزی جز پفیوزی نام نهاد!

بی صفت خودش و اسلافش بیش از ۳ دهه ایرانیان را تحریم اقتصادی کرده و عملا ملت ایران را در تنگنای معیشت قرار داده اند و حال برای تنگدستی ایرانیان اشک تمساح می ریزد!

آقای ترامپ!

از نظر ایرانیان تنگنای اقتصادی مبتلابه محصول تردامنی شما و بی کفایتی دولت تدبیر و امید است.

هر چند نمی توان از حماقت شما نیز تقدیر نکرد که با حضور صورت نشسته تان به تجمع اعتراضی مردم به ستوه آمده از تنگناهای اقتصادی، ایرانیان را آگاه کردید تا به خوبی مرز اعتراض مشروع خود را از حرام اندیشی ها و پلشتی های شما تردامنان، عایق بندی و مفصل گذاری اخلاقی کنند!

معروف است شهید بلخی روزی تنها نشسته بود و کتاب می خواند. جاهلی درآمد و سلام کرد و گفت:

خواجه تنها نشسته ای؟ بلخی گفت : تنها اکنون شدم که تو آمدی ،از آنکه به سبب تو از مطالعۀ بازماندم.

آقای ترامپ!

مردم ایران مشغول امر مشروع خود بودند اما اکنون با اعلام حمایت آکنده به نجاست تان واجب الغسل شان کردید!

....................................

داریوش سجادی
@dariushsajjadi44