۱۳۹۴ آذر ۲۴, سه‌شنبه

از اصحاب اخدود تا اصحاب شنبه!اظهارات ساختار شکنانه «فائزه هاشمی» در دانشگاه تهران و بمناسبت 16 آذر اگر بدون اطلاع از نام سخنران رویت شود چنان خواهد بود که گوئی این نه فائزه هاشمی بلکه احیاناً «اشرف پهلوی» بوده که در پیرانه سری و در مقام تمجید عملکرد برادرش «محمدرضا» چنین طعنه ها و متلک هائی را به رهبری نظام و کلیت عملکرد و کارنامه 37 ساله جمهوری اسلامی نثار کرده!

کاش سرکار خانم فائزه هاشمی ارزنی از دوراندیشی را نیز چاشنی حیات سیاسی خود می کرد و متوجه این واقعیت می شد که مرگ حق است و جملگی محکوم به آنیم!

سرکار خانم فائزه هاشمی!
ان شاء الله بقای عمر خودتان و پدر بزرگوارتان باشد و سایه آن «معظم له» سال های سال به سلامت و سعادت بر سر شما و دیگر اعضای خانواده محترم تان باشد. اما گریزی از این واقعیت نیست که معظم له نیز روزی شما را ترک خواهند کرد و شایسته است جنابعالی نیز فارغ از «رانت معظم له» کمی هم برای سال های بدون پدر تدبیر کرده و تفطن به این واقعیت داشته باشید که اگر امروز قوه سامعه نظام به اعتبار رانت «آیت الله» در استماع لُـغـُزها و لنترانی حضرتعالی، مبتلا به ثقل سامعه ای مصلحتی می باشد متقابلا توقع می رود جنابعالی نیز در این مسامحه مصلحت آمیز «بی چشم و روئی» نکرده و حرمت نگاه دارید!

سرکار خانم فائزه هاشمی!
بیرون از همه انتقادات موجه یا ناموجه وارد بر ابوی تان در مجموع نمی توان منکر سنگین وزنی سیاسی ایشان در هرم قدرت ایران شد و مطمئن باشید به اعتبار همین ثقل سیاسی است که قوه عاقله نظام بارها نسبت به کژگوئی ها و مژپرانی ها و شیطنت های نارفیقانه و هزینه افزای ایشان، مصلحت اندیشانه اغماض کرده. اما همه اینها عذر موجه ای برای شما نیست تا با سوء استفاده از چنین رانتی و پناه گرفتن در قفای پدر بدون پروا بر کرسی اشاعه اتهام و اطعان علیه کلیت نظام جلوه نمائی فرمائید.
مطمئن باشید در فردائی بدون پدر، تحمل لنترانی های مجرمانه شمایان مانند اکنون نمی تواند و نباید با رانت «دُردانگی بابا» غیر قابل پی گرد باشد. خصوصاً آنکه مدت ها است از «اصحاب اُخدود انقلاب» گسسته و به «اصحاب شنبه ضد انقلاب» پیوسته اید!

سرکار خانم فائزه هاشمی!
مطمئن هم باشید هلهله هائی که اکنون در جوارتان و برایتان از جماعت احاطه کننده و کف زننده تان برمی خیزد در آن آینده محتوم غیر قابل اتکا و غیر قابل استماع است و ایشان همان هائی هستند که در روز واقعه مانند دیروز شما می روند «ساندویچ» بخورند!
العاقل تکفی بالاشاره!هیچ نظری موجود نیست: