۱۳۹۴ اسفند ۱۸, سه‌شنبه

از میرزا رضا تا دکتر صالحی!


شرح حال این روزهای «دکتر صالحی» با خلعت معاونت رئیس جمهور و کسوت ریاست سازمان انرژی اتمی ایران می تواند مصداقی از وضعیت «میرزا رضای کرمانی» شاگرد «سید جمال اسدآبادی» در فردای ترور ناصرالدین شاه قاجار باشد آنجا که شادروان حاتمی در «سلطان صاحبقران» بنقل از وی وقتی مفتش در حضیض بازداشتگاه به طعنه به میرزا گفت:
اکنون سید جمال در اسلامبول راحت نشسته و به ریش تو که گرفتار محبسی می خندد و «میرزا» نیز رسم ادب و حرمت استاد بجا آورد و در پاسخ گفت:
سید اگر به ریش ما می خندند حُکماً ریش مان خنده دار است!

دکتر صالحی نیز به اعتبار حُسن خلق شان قطعاً تا آن اندازه متانت دارند تا تحقیر جلف و سبک به خود را آن هم از زبان رئیس جمهور مملکت آن هم در یک کنفرانس خبری و در کانون جمع گسترده ای از اصحاب رسانه را نادیده انگاشته و به شیوه «میرزا» مهتر خود را آبروداری کنند!
اما این که دکتر روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر آنکه «بگفته دکتر صالحی غربی ها در اجرای تعهدات متقبله شان در برجام تاخیر داشته اند» ناسنجیده و بی اخلاقانه بفرمایند:
«آقای صالحی مسئول انرژی اتمی است. هر چه درباره اتمی بگوید درست است اما ایشان وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و حتی وزیر خارجه امروز نیست ... در مورد برجام آقای عراقچی باید جواب دهند»
چنین ادبیاتی نه شایسته مسئول عالیه جمهور مملکت است و نه بایسته توصیف معاون مسئول عالیه جمهور مملکت!
پسندیده است مشاوران رئیس جمهور به ایشان گوشزد فرمایند: خوش تان بیآید یا خوش تان نیآید به هر حال در فرهنگ عامه و ادبیات محاوره چنین اظهاراتی بدین منوال خوانده می شود که:
فلانی خیلی بی جا کرده چنین حرفی زده!؟
ایشان اصلاً چه کاره است که در این زمینه حرف زده!؟
جواب می خواهید برید از فلانی بپرسید!؟

پسندیده است همان مشاوران مذکور به دکتر روحانی گوشزد فرمایند جنابعالی حقوقدانید. سرهنگ نیستید! لذا با چنین ادبیات سرهنگانه نباید با مسئولین زیر دست تان کلامت کنید!
پسندیده تر آن است همان مشاوران مذکور به دکتر روحانی گوشزد کنند چه تفاوتی است بین جنابعالی با دکتر احمدی نژاد!؟
اگر رفتار دکتر احمدی نژاد در عزل وزیر خارجه مملکت با آن سراسیمگی و در حین ماموریت مذموم بود و اسباب تحقیر وزیر خارجه مملکت شد به طریق اولی رفتار امروز جنابعالی نیز قرینه رفتار سلف تان است که بی اخلاقانه موجبات تحقیر و تخفیف معاون خود را در یک مصاحبه مطبوعاتی زنده فراهم می آورید.
حال هر چند صالحی با متانت بفرمایند: اگر دکتر روحانی به ریش ما می خندند حکماً ریش مان خنده دار است! اما چنین متانتی نافی مسئولیت اخلاقی شما در رعایت شان مسئولین زیر دست خود که به هر حال نماینده ملت محسوب می شوند و بدین لحاظ حفظ حرمت شان مضاعف نیز می شود بر جنابعالی واجب عینی و ضرورتی اخلاقی است.
آیا در پاسخ به خبرنگار مزبور نمی شد به شکلی مناسب تر پاسخ داد تا نه موجبات رنجش مسئولی فراهم شود و در عین حال پاسخ مقتضی نیز داده شده باشد!؟


هیچ نظری موجود نیست: