۱۳۹۶ دی ۱۵, جمعه

استفراغ!نکته مُحیرالعقول در اغتشاشات اخیر ایران جو گرفتگی رضا پهلوی و مادرش فرح دیبا آخرین بقایای سلطنت معزول پهلوی بود که فرصت طلبانه خود را در مقام سخنگوی ملت ایران نشاندند و ضمن فراخوان هائی خطاب به ایرانیان امریه مبارزاتی صادر فرمودند!

مزید اطلاع این بزرگواران می بایست معروض داشت:

شاید بخش هائی از مردم ایران زیر فشار بحران معیشت تحت فشار و استیصال باشند.

اما عزیزان!

هیچ ملتی استفراغ خود را نمی خورد!

......................................................

داریوش سجادی

۲ نظر:

ناشناس گفت...

شما و رهبرتان کاری کردید که نه تنها استفراغ خود که استفراغ دیگری هم بخورد!

ناشناس گفت...

بله . هیچ ملتی استفراغ خودش را نمی خورد . اما ندانم کاریهای مردم بعد از انقلاب و پا در هوا ماندن ، عدم دوراندیشی و آینده نگری شد حکایت خر بوریدان .

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86