۱۳۹۳ دی ۱۶, سه‌شنبه

تابوت خالی!


جناب آقای روحانی ـ هر چند تلاش و مساعی جمیله جنابعالی جهت تعامل با کدخدا و حصول به توافق بُرد ـ بُرد قابل تقدیر است. اما همه شواهد دال بر آن است که آنچه که شما از خلال مذاکرات با طرف غربی می کاویدید از همان فردای رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات 92 از جانب طرف آمریکائی به حالت تعلیق درآمد!
ایشان (آمریکائی ها) با فرض ریاست جمهوری هاشمی و با توجه به شناخت شان از جایگاه و وزن و توان سیاسی هاشمی در به چالش کشیدن نظام، حاضر بودند در مذاکرات اتمی با طرفیت هاشمی از طریق دادن امتیاز به وی بمنظور «تقویت موضع ایشان» تعادل قوا در نظام را بنفع هاشمی بر هم بزنند تا از آن طریق پروژه «موتاسیون انقلاب» با تقویت پراگماتیست ها را عملیاتی کنند.
اما جناب آقای روحانی ـ بعد از سوختن آن پروژه، جنابعالی چهره قابل وثوقی برای ایشان بمنظور جایگزین کردن هاشمی نیستید.
آمریکائی ها با توجه به کم وزنی سیاسی شما در قیاس با هاشمی، از صرافت تعقیب پروژه استحاله نظام افتاده اند.
شما برای ایشان «اصل جنس» نیستید که توان یا گمان به چالش کشیدن نظام را داشته باشید!
(در این زمینه نگاه کنید به مقاله خام اندیشی سیاسی)
شواهد امر موید آن است که آمریکائی ها با تفطن به همین واقعیت پروژه «انفجار اجتماعی» را جایگزین پروژه «استحاله نظام» کرده اند و ظاهراً اکنون بر این صراط اند تا از طریق «بحران معیشت و فلاکت» با مستاصل کردن بدنه شهروندی در ایران از طریق افزایش فشار تحریم های فلج کننده اقتصادی، زمینه های یک انفجار اجتماعی ساختار شکن در ایران را فراهم کنند.
بر این اساس جنابعالی نیز واقع بینانه موظفید فرای فرجام مذاکرات هسته ای، اقتصاد مقاومتی را جدی تر بگیرید!
دخیل بستن به امامزاده 1+5 بمثابه گریستن بر تابوت خالی از متوفی است!

۳ نظر:

معیری گفت...

آقای سجادی
واقعا این انقلاب را چه شده که در روز روشن و در روزنامه جمهوری اسلامی، رهبری انقلاب را تهدید به قتل می کنند!
آنهم از طریق شبیه سازی رهبری به عثمان و برادر ایشان به مروان ابن حکم.

یعنی کینه و حب دنیای هاشمی رفسنجانی و وابستگان دور و نزدیک ایشان تا به این حد رسیده که رهبری را به قتل و ترور تهدید می کنند.

آقای سجادی
ما فرزندان انقلاب بسیار نگرانیم. خواهشا ذیل همین کامنت این بنده کمترین را کمی روشن کنید، از غصه نزدیک است دق کنم...

معیری گفت...

از مروان‌بن حکم تا محمد خامنه‌ای

http://www.kaleme.com/1393/10/16/klm-206696/

داریوش سجّادی گفت...

ارزنی جای نگرانی نیست!
36 سال است امورات این مملکت بدست توانمند رهبری و سپاه بوده و همه روسای جمهور تنها چند صباحی آمدند و بجای رتق و فتق امور ایجاد مزاحمت های مقطعی کردند
اگر آن دو نبودند جای نگرانی بود!