۱۳۹۴ تیر ۱۹, جمعه

پدیده!


این آقای زیبا کلام (ورژن صادق) هم برای خودش پدیده ای است!
از یک طرف هر کجا می نشیند، داد و قال راه انداخته که:
اصلا چه کسی به ما مسئولیت مبارزه با اسرائیل رو داده!؟
از طرف دیگه راه افتاده و رفته در راه پیمائی روز قدس و محو اسرائیل شرکت کرده! (لینک خبر)
این بنده خدا با خودش چند چنده!!!؟
شخصاً بر این باورم چنین رفتاری منبعث از عطش توجه طلبی زیباکلام است و به اعتبار همین عطش و علی رغم ابراز نظر همیشگی اش مبنی بر بی اعتقادیش به مبارزه با اسرائیل با حضور در چنین راه پیمائی از این که مورد توجه و بلکه اعتراض راه پیمایان قرار بگیرد نیز تشفی خاطر می یابد.
در آمریکا یک مثلی هست ناظر بر این مضمون:
محبوب بودن یا منفور بودن مهم نیست. مهم مشهور شدن است!!!
بدین منوال برای زیباکلام هم تا همین اندازه که با حضور نامتعارف اش در راه پیمائی روز قدس همه با انگشت تعجب ایشان را به یکدیگر نشان دهند، مُراد حاصل است و در ضمیر ناخود آگاهش به ذهن ارضائی مطمح نظرش خواهد رسید.

هیچ نظری موجود نیست: