۱۳۹۶ فروردین ۲۲, سه‌شنبه

آقای روحانی؛ کاش سرهنگ بودی؟


آقای روحانی با تفطن این ویدئو را مشاهده کنید.
چهار سال است شیوه مدیریت تان قرینه همسر دوم و بی کفایت آن خاتونی شده که در هر بار شکوه سلطان بانویش از بی مبالاتی ها و بی کفایتی های همسر، مشارالیهما را مردرندانه به بی کفایتی ها و نابلدی های همسر نخست اش حوالت و گوشزد می داد و انذار و پروای از بازگشت شوی نخست را سرمایه و دست مایه استتار بی عرضگی خود می کرد!
آقای روحانی! برخلاف ادعا و انتظار «وکیلی» را نابلدی کردید! کاش لااقل همان «سرهنگی» را راه بلدی می کردید تا اینک بدین شکل گرفتار ابتذال تذبذب نشده بودید.
آقای روحانی ـ والله قسم اصرار بر تصدی مسئولیتی که در توان و تخصص فرد نیست. عین خیانت است!


هیچ نظری موجود نیست: