۱۳۹۶ شهریور ۱۸, شنبه

کسی که به ما ... بود!«ثامر السبهان» وزیر مشاور عربستان در امور خلیج فارس در جدیدترین لن ترانی خود علیه ایران ابراز لحیه فرموده اند که:

ایران منبع تروریسم و افراط ‌گرایی در جهان است(!)

ترهات صادر شده از «السبهان مزبور» را تنها می توان بدان معنا مترادف کرد که «کسی که به ما ن ... ده بود ـ کلاغ ک .. دریده بود!»

وزیرچه مزبور بشکلی ایران را به تروریسم و افراط گری متهم می کند کآنه ناظر بی طرف تصور می کند معظم له (!) بنمایندگی از دولت سوئیس و از عمق سانتی مانتالیزم اخلاقی در حال ابراز آخرین دیدگاه های نازبشی و خشونت اخه و ما چقد خوشگلیم و شما ایرانی ها چقد بد بود(!) می باشند.

مردک مجنون بنمایندگی از مالیخولیائی ترین حکومت بازمانده از دوران پارینه سنگی بر کرسی خطابت و شماتت ایران نشسته بدون آنکه قشای زمخت دنبه های محاط بر کورتکس های مغز سولفاته اش بتواند ایشان را خرفهم کند که:

مرغی که انجیر می خوره نوکش کجه!

کاش یک نفر این نئاندرتال را مشق شعور می داد تا بفهمد افراط گرائی در قرن حاضر یعنی مشتی هرزه که روی میلیاردها دلار پول بی حساب نفت نشسته اند و با قامتی ناراست از اشرافیتی جعلی حتی برای زنان خود حق رانندگی با ماشین را نیز قائل نمی باشند و بزرگ ترین تولیدات هنرمندانه شان «یُبس ترین» تراوشات خرافی بنام دین است که در «داعش شان» برون ریخت می کند.

خاک بر سرتان!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

هیچ نظری موجود نیست: