۱۳۹۱ آذر ۱۷, جمعه

ادرار در کوثر!


از ادرار برادر حاتم طائی در چشمه زمزم به قصد شهرت تا ادرار کوثر در کوثر (!) خطی باریک و آشنا قابل رویت ست!
پائیز سال گذشته (3 اکتبر 2011) که طی مقاله «دزد سوم» در تبیین چیستی بحث تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به منشا شعار «مجتبی بمیری ـ رهبری رو نبینی» اشاره ای کردم که در شهرآشوبی های آن سال یکی از شعارهای سبزها بود در آن مقاله استناد بنده به سابقه رقابت مهدی هاشمی با مجتبی خامنه ای بازمی گشت که ریشه در پرونده پروژه نفتی پارس جنوبی در سال 72 داشت.

بخشی از مقاله دزد سوم:
سابقه شعار «مجتبی بمیری ـ رهبری را نبینی» بازگشت به رقابت توام با عداوتی قدیمی بین «مهدی هاشمی» با «مجتبی خامنه ای» داشت که ظاهراً اسباب تکدر و کینه مهدی از مجتبی را فراهم کرده بود. کینه ای که از مفتوح شدن پرونده ای علیه مهدی هاشمی در سال 72 در ماجرای پروژه نفتی پارس جنوبی ریشه می گرفت که در خلال بازداشت و بازجوئی از «هوشنگ بوذری» مبتکر پروژه نفتی پارس جنوبی بخشی از وزارت اطلاعات با مدیریت «حسین طائب» و با نظارت مستقیم «مجتبی خامنه ای» اقدام به ورود به این پرونده و تشکیل پرونده ای بابت تخلفات مالی و اخلاقی و ارتباط با بیگانه برای شخص «مهدی هاشمی» کردند.
پرونده ای که علی الظاهر تا آن درجه استعداد داشت تا بستر خصومت و رقابت میان این دو آقازاده سرشناس در کشور را تا جائی فراهم کند که در ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 یک طرف به راحتی بتواند با اتکای بر «عقبه میدانی اش در میان معترضین کف خیابان» شعار «مجتبی بمیری ـ رهبری را نبینی» را اپیدمیک کند آن هم با القای این تعبیر که پیروزی احمدی نژاد، کودتائی از قبل طراحی شده بمنظور وراثتی کردن رهبری در ایران و جانشینی مجتبی خامنه ای برای رهبری بعد از آیت الله خامنه ای است!
جنبش سبز هم که به غایت استعداد بالائی در بازی خوردن و نفهمیدن تحرکات زیر پوستی بازیگران عرصه سیاست داشت به راحتی در این زمین بازی کرد و بازی خورد و «یک نفر در سایه می خندید»!
*** 
اکنون و با انتشار فایل صوتی مکالمه تلفنی «نیک آهنگ کوثر» با «مهدی هاشمی» توسط کوثر (!) و اعتراف صریح مهدی هاشمی در این «مکالمه پنهان از نظر هاشمی ضبط شده» (!) مبنی بر «اهتمام وی در دامن زدن به بی اعتبار کردن مجتبی خامنه ای در عرصه سیاسی» ادعای مطرح شده در مقاله دزد سوم مستند به شهادت علنی عامل اصلی این پروژه شد.
فایل صوتی مکالمه کوثر و مهدی هاشمی
http://www.youtube.com/watch?v=wPvhajfVc44


هیچ نظری موجود نیست: