۱۳۹۳ آبان ۱۰, شنبه

عمه ـ بابایم کجاست!؟زآن پیش که سر بـُریدش از تن
آبی بدهیدش از دل من
آبی که ز چشم عشق جوشید
آهوی دل منش بنوشید
نوشید صدای عشق را جان
پرواز گرفت سوی جانان
جانان من آفتاب فرداست
عشقم نفس صدای دریاست
من آب ز چشم باغ نوشم
تن را به شب آفتاب پوشم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با حظی از نوحه ای قدیمی و دلنشین از کویتی پور۴ نظر:

ناشناس گفت...

گرگها خوب بدانند که در این ایل غریب ...گر پدر نیست تفنگ پدری هست هنوز...گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند ...توی گهواره چوبی پسری هست هنوز ...آب اگر نیست نترسند که در قافلمان ...دل دریائی و چشمان تری هست هنوز . "آب اگر نیست نترسند که در قدس سپاه ..قاسم دریا دل و سلیمان جان بر کف هست هنوز "

ناشناس گفت...

;( eltemaseh da-a

ناشناس گفت...

فقط خوشحالم از اینکه عزاداریهای هدفدار عاشورا به مراتب بیش از عید نوروز مورد استقبال قرار گرفته و در تاروپود فرهنگ ایران ما رسوخ کرده . جالب اینجاست که هیچیک از رسانه ها و سایتهای خارج از کشور اشاره ای به این رویداد مهم داخل نمیکنند .

مسعود گفت...

السلام علی ابن فاطمة‌الزهرا(س)؛ سلام بر پسر فاطمه زهرا(س)

السلام علی خامس اصحاب الکساء؛‌ سلام بر پنجمین نفر اصحاب کساء

السلام علی من الإجابة تحت قبّته؛ سلا بر کسی که دعا در زیر بارگاهش مستجاب می‌شود

السلام علی حجة رب العالمین؛ سلام بر حجت خداوند عالمیان

السلام علی شهید الشهدا؛ سلام بر شهید شهیدان

السلام علی المرمّل باالدماء،‌ سلام بر آغشته به خون ها

السلام علی المقطوع الوتین؛ سلام بر کسی رگ قلبش را بریدند

السلام علی المظلوم بلا ناصر؛ سلام بر مظلومی که یاوری نداشت

السلام علی الشیب الخضیب؛ سلام بر محاسنی که با خون رنگین شد

السلام علی الخدّ التریب؛ سلام بر گونه خاک آلود

السلام علی البدن السلیب؛ سلام بر بدنی که عریان ماند

السلام علی المغسل بدم الجراح؛ سلام بر کسی که با خون زخم ها شسته شد

السلام علی الرّأس المرفوع؛ سلام بر سری که بالای نیزه ها رفت

السلام علی النّسوة‌ البارزات؛‌ سلام بر آن بانوان بیرون آمده (از خیمه ها)

السلام علی الأعضاء المقطّعات؛ سلام بر آن اعضای قطعه قطعه شده

السلام علی المدفونین بلا أکفان؛ سلام بر شهدایی که بدون کفن دفن شدند.

التماس دعا