۱۳۹۳ دی ۵, جمعه

کاسترو تراپی انقلاب!بیماری و جراحی آیت الله خامنه ای در شهریور ماه گذشته هر چند منجر به رفع کسالت رهبری ایران شد اما و مع الاسف یک واقعیت تلخ و اجتناب ناپذیر را به پایوران حکومت در ایران یادآور شد مبنی بر تحقق فردائی محتوم در فراق آیت الله خامنه ای!

این یک واقعیت گریز ناپذیر است که جمهوری اسلامی دیر یا زود مواجه با صندلی خالی رهبری در حسینیه امام خمینی خواهد شد و صرف نظر از تالمات ملی در فردای چنین روزی نکته مهم تر انتخاب جایگزین و بسلامت سپری کردن دوران فترت و تثبیت قدرت سومین رهبر در جمهوری اسلامی است.
طبیعتاً با مکانیسم قانونی حاکم بر جمهوری اسلامی این بر عهده خبرگان رهبری خواهد بود تا در روز واقعه به ذکاوت انتخاب اصلح خود را انجام دهند.
علی رغم این از هم اکنون و با توجه به کمین غیر قابل کتمان و خیز مشهود اصحاب قدرت نمی توان نگران فتنه فتانه ها و چشمداشت ایشان به کرسی رهبر سوم در فردای فقدان آیت الله خامنه ای نبود!
به همین منظور آیت الله خامنه ای می توانند پیش دستی کرده و در راستای تقلیل هزینه های انتقال و احراز قدرت برای جانشین خود و خنثی کردن دسائس محتمل حریصان این کرسی از تجربه کوبا بهره بُرده و در یک بزنگاه مناسب راساً از خبرگان بخواهند تا رهبر سوم را برگزینند تا ایشان مانند نمونه کوبا با یک نیمکت نشینی پیش از موعد ضمن حفظ نظارت عالیه خود بر مقدرات کشور، از سوئی موجبات انتقال بهداشتی و تدریجی قدرت برای رهبر سوم را فراهم آورند و هم زمان «آفند» سنگین و در دستور کار گرگ های در کمین را به فراست «پدآفند» کنند!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

این پیشنهاد شما نه اجرایی است نه در شرایط فعلی مصلحت.