۱۳۹۳ آذر ۲۴, دوشنبه

توحشی دو جانبه!


پایگاه خبری «انصاف نیوز» با گرایش اصلاح طلبی عکس سمت چپ را که ناظر به یک عمل غیراخلاقی توسط دانشجوئی منسوب به جبهه مخالفان اصلاحات خطاب به دانشجویان منسوب به جبهه اصلاحات در نشست روز دوشنبه آقای حسین شریعتمداری (مدیر مسئول روزنامه کیهان) در دانشگاه تهران صورت گرفته را منتشر کرده و در صدر این عکس به درستی و شایستگی و بایستگی این اقدام را حرمت شکنی در دانشگاه توصیف کرده. (اینجا)
این در حالی است که چندی پیش همین اقدام ناشایست و غیر اخلاقی توسط دانشجوئی منسوب به اصلاحات در نشست دکتر ظریف در همین دانشگاه تهران خطاب به جبهه مقابل ابراز شد و هیچ تکدر خاطر مستوجب ملامتی را بر ذمه مدعیان امروزین اخلاق مترتب نکرد. (عکس سمت راست)
بدون تکلف طرفین باید بپذیرند چنین «بدآیندی» محصول سیاسی کردن اخلاق بجای اخلاقی کردن سیاست است و به همین مناسبت شایسته نیست تا طرفین بی جهت به یکدیگر درس اخلاق بدهند!
وقتی اخلاق را سیاسی کردید آفتش مرز نمی شناسد و طرفین را به یک میزان آلوده می کند.
در اوج شهرآشوبی های سال 88 هم به تناوب شاهد چنین بی اخلاقی هائی در دو طرف جبهه بودیم. با این تفاوت که یک طرف همواره با ادعای ادیب الممالکی و فرزانگی و مدنیت و آداب دانی و روشنفکری طرف مقابل را به تحجر و ساندیس خواری و فاشیست و لمپنی متهم کرده و طبعاً با انتساب چنان اتهاماتی به رقیب نمی توانند از ایشان فضیلت بطلبند در حالی که همزمان خود موظف می شوند تا خود را اسوه اخلاق و فضیلت نشان دهند.
قبلا و در اوج ماجراهای سال 88 در توصیف همین فضل فروشی های دروغین مقاله «توحش در دو سوی جبهه» را مستند عرائض خود کرده بودم!


هیچ نظری موجود نیست: