۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه

شوت ها!


زرد نامه «خودنویس» در مطلبی تحت عنوان «ریش کثیف تر از توالت است» هر چند کوشیده تا از این طریق عمق غیظ و کراهت خود از نمادهای مذهبی را بتصویر بکشد اما عملا و ناخواسته و برخلاف انتظارش و با دست خود عمق بلاهت و حماقت و کند ذهنی خود را به اثبات رسانده!
این زرد نامه در مطلب خود و به استناد یک میکروب شناس مدعی شده:
آزمایش انجام شده روی گروهی داوطلب در شهر البوکرکی ایالت نیومکزیکو، پس از بررسی ریش‌های‌شان، معلوم شد میکروب‌های موجود در ریش، از همان نوعی است که در توالت یافت می‌شود.

یکی لطف کند و به این شوتآن (!) گرانقدر بفرمایند:
برادران آی کیو!
مگر میکروب ها صاحب شعورند تا ریش را جولانگاه زیست و رشد و نمو خود قرار دهند اما از مرز گوش بالاتر نروند!؟
برادران آی کیو!
مگر چه تفاوتی است بین رویش مو در صورت و ادامه آن رویش بر روی سر که میکروب ها در اولی می لولند و از دومی می گریزند!؟
برادران آی کیو!
تنفر از دین و نمادهای مذهبی حق مسلم شماست اما تعلق به شعور و عقل و آی کیو نیز در اولویت و قبل از تنفرتان از دین، حق مسلم تر شماست!

خداوند به جمهوری اسلامی صبر عنایت کـُناد به اعتبار برخورداری اش از چنین اپوزیسیون مشنگ صولتی!!!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

آدمی که نتواند حرف و طرز فکر و عقیده خودش را تحمیل کند . از روی استیصال و درماندگی کارش به زورگوئی یا موزیگری کشیده و در نهایت عقلش زایل خواهد شد . این هم یک نمونه آن :
https://www.youtube.com/watch?v=-HWXhQsY7Fs