۱۳۹۴ آبان ۲۰, چهارشنبه

آقا صادق ـ نه هر که سر تراشد قلندری داند!


حضور بی فروغ و بلکه بد فروغ صادق خرازی با یک انگلیسی الکن و پر غلط و سطح معلوماتی مزجات و ناتوانی در مدیریت بحث و بی تبحری در پاسخگوئی در تراز یک دیپلمات ارشد در «نشست سیاست خارجی برلین» جملگی موید سوبسیدی بودن رشد ایشان و امثال ایشان در بدنه سامانه سیاست خارجی کشور است.
آقا صادق که ظاهراً به اعتبار هم اسمی اش با مرحوم «صادق طباطبائی» که به صفت حُسن جمال اشتهار به «صادق خوشگله» داشت و ایضاً به اعتبار نسبت «آن صادق» با رهبر فقید انقلاب اسلامی و نسبت «این صادق» با رهبر فعلی جمهوری اسلامی و با اصرار بر خوش پوشی به سنت مالوف مرحوم طباطبائی، دچار خلسه این همانی با آن مرحوم اند تا آن اندازه مشعوف از چنین «این همانی» با آن خدابیامرز شده اند که بدون تفطن به این بداهت که «نه هر که سر بتراشد قلندری داند» با حضور غیر ضرور و بلکه پر ضرر خود در عرصه های دیپلماتیک و علمی موجبات تخفیف و تضعیف و تحقیر موقعیت جمهوری اسلامی ایران در چنین نشست هائی را خواسته یا ناخواسته فراهم می آورند!
یک بار بازبینی نشست برلین بوضوح می تواند گلایه خبرگزاری فارس از حضور بد فروغ مشارالیه را موجه و قابل فهم کند!

آقا صادق ـ شوربختانه شما این کاره نیستید. مهترتان جناب ظریف هم متاسفانه علی رغم پیشینه بلند دیپلماتیک جهت چنین محاجه ها و مجادله هائی فاقد تبحر مُکفی اند. مصاحبه سال گذشته ایشان با «چارلی رُز» نمونه بارزی از بی تبحری ایشان در چنین آوردگاه هائی بود که تا یک ماه مجبور شدند از زمین و آسمان ادله بمنظور توجیه اظهارات تلخ کننده ذائقه ناخوشآیند طرفداران شان بابت آن مصاحبه را استحصال نمایند!
شخصا قائل به آنم جمهوری اسلامی از استعداد بالائی در استفاده نکردن از ظرفیت های برجسته و شاخص اش دارد.
پیش تر هم در مقاله «تلواسه ظریف» از محمد جواد لاریجانی نام برده بودم که در میانه سیاستمداران بین المللی حکم یک «غول سیاسی» را دارد و متعجبم چرا قوه عاقله نظام از این ظرفیت قدرتمند در جریان مذاکرات اتمی استفاده نبرد.
بازبینی مناظره محمد جواد لاریجانی در ميزگرد شبكه تلويزيونی(MSNBC) آمريكا با ريچارد هاس، رئيس موسسه تحقيقاتي شوراي روابط خارجي آمريكا و مايك بارنيكل (Barnicle) و جان ميچام (Mitchum) در پائیز سال 90 ضرورت مفیدی برای صادق خرازی و امثال ایشان است تا بتوانند با ممارست و تاسی به لاریجانی مشق سخنوری و سخندانی و حاضر جوابی کنند.
بدون اغراق لاریجانی در آن مناظره با قدرت و هنرمندانه و ظفرمندانه هر سه حریف خود را که جملگی از سرآمدان در حوزه خود بودند؛ با ظرافت و بی رحمانه له کرد و کُشت!
(ویدئوی کامل این مناظره دیدنی را اینجا ببینید)
آقای خرازی ـ اگر مشتاقید در چنین عرصه هائی به هر قیمتی حضور به هم رسانید لااقل مدتی در این عرصه نزد «اساتید» زانوی تلمذ بزنید.

هیچ نظری موجود نیست: