۱۳۹۴ آبان ۱۹, سه‌شنبه

خواهر خواندگی «خوجه ایسم» و «خواجه ایسم»!


مصطفی تاجزاده در ادامه سریال نامه نگاری هایش از اوین دست به تحریر نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای زده و طی آن توصیه هائی را بمنظور بهبود سازی وضعیت ایران گوشزد کرده!
صرف نظر از دواعی تاجزاده در این نامه آن بخش از مکتوب ایشان که انذاری است بابت ظهور و گسترش تندروی و افراطی گرایی مذهبی در ایران قابل تامل و تذکر است.
تاجزاده خطاب به رهبری نوشته اند:
«به نظر من یکی از دلایل مهمی که جمهوری اسلامی به رغم حضور گسترده عراق و سوریه نتوانست شکل گیری و قدرت یابی داعش را قبل از اشغال بخش های قابل توجهی از عراق پیش بینی کند، غافل شدن از رشد اسلام گرایی سلفی و تکفیری بود. به هر حال اختلاف ما در این است که شما از نفوذ بیگانه هراس دارید و من بیش و پیش از آن از رخنه و نفوذ ظاهرپرستانی می ترسم که با ندانم کاری، تمامت خواهی و فساد پروری مثل موریانه در حال جویدن درخت نظام از درون آنند. شما از جاذبه غول تبلیغاتی آمریکا نگرانید و من بیش و پیش از آن از دافعه حاملان تنگ نظر اسلام آزادی هراس بیمناکم»
(متن کامل نامه را اینجا ببینید)

بیرون از مجامله و تکلف ظاهرا «تاجزاده» در تبیین چرائی نـُضج نحله های رادیکال مذهبی در ایران یا ماخوذ به حیا اند و یا تجاهل العارف می نمایند!
جناب تاجزاده هر چند تلخ کامانه اما واقع بینانه موظف به پذیرش این بداهت غیر کتمان اند که:
«خوجه ایسم» محصول تبعی و اجتناب ناپذیر «رویزیونیسم» است.
اقبال به انور خوجه و مارکسیسم رادیکال آلبانیائی، برداشت محصولی بود که بذرش پیش از این در مسکو و پکن و در زمین تجدید نظر طلبان و نادمان و شرمندگان و وادادگان از اصول مارکسیسم افشانده شده بود.
«اباحیون و افراطیون» برآیند ژانوسی و اجتناب ناپذیر از اصول فروشی و زهد فروشی اند که در تحلیل نهائی هر دو لازم الشماتت اند!
«خوجه ایسم مذهبی» همزاد خلف «خواجه ایسم فرهنگی» است.
دل نگرانان از افراط گری مذهبی از همان دوران که در مواجهه با تجدید نظر طلبی و اباحه گری دچار ثقل سامعه و ضعف بصر شدند باید ظهور نحله های رادیکال و سلفیون را نیز پیش بینی و توقع می کردند!

هیچ نظری موجود نیست: