۱۳۹۵ تیر ۳, پنجشنبه

ژنرال اسرار آمیز بین نامزدهای احتمالی ریاست‌ جمهوری ایرانانتخاب خبر: یک تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در تشریح کارنامه سه ساله دولت حسن روحانی گفت: شخص روحانی از لحاظ سیاسی و اقتصادی یک اشتباه استراتژیکی را مرتکب شد و همین اشتباه باعث شد که دولت روحانی اسیر و گرفتار تله خود شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی در گفتگو با خبرنگار «انتخاب خبر» افزود: وقتی که حسن روحانی از ابتدای ورود خود به ساختمان پاستور تمامی مشکلات کشور را در سبد مذاکرات هسته ای قرار داد و این وعده و نوید را به طور ممتد به شهروندان می دهد که با حل پروژه اتمی تمامی مشکلات کشور مرتفع می شود، در واقع سطح توقعات جامعه را بیش از اندازه افزایش داده، به طوری که تمامی حوزه های فرهنگی- اجتماعی- سیاسی- اقتصادی کشور را تحت الشعاع مذاکرات اتمی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه چنین سیاستی عملاً دست رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید را در حل مشکلات اقتصادی کشور بست، ادامه داد: در فردای مذاکرات هسته ای که به برجام منتهی شد، در عمل، لقمه دندان گیری از توافقنامه هسته ای بیرون نیامد تا آنجایی که سیف، رئیس بانک مرکزی در نیویورک مطرح کرد که ماحصل برجام تقریباً هیچ است.

از دل مذاکرات هسته ای لقمه دندان گیری به دست نیامد
سجادی تصریح کرد: حتی اگر گفته شود که سخنان سیف تقریباً مبالغه بود، اما در حقیقت از دل مذاکرات هسته ای لقمه دندان گیری به دست نیامد و اساساً قرار هم نبود چیزی از مذاکرات هسته ای حاصل شود.

این کارشناس مسایل سیاسی ادامه داد: این که روحانی تمامی مشکلات کشور را به مذاکرات هسته ای و برجام گره زد، اشتباه محض دولت تدبیر و امید بود، در حالی که روحانی می توانست بدون توجه به فرجام مثبت و منفی مذاکرات هسته ای، مسائل متعدد کشور را با سرانگشت تدبیر خود و دولت تدبیر و امید حل و فصل کند.

وی در ادامه تأکید کرد: چون روحانی چنین اقدامی را انجام نداد، متأسفانه او سه سال طلایی را از دست داد و اکنون که برجام، نهایی شده، عملاً برجام تأثیر جدی در تمامی حوزه های کشور به جای نگذاشته و نمی تواند داشته باشد.

پیدا شدن نتایج برجام در دوره ی کوتاه عمر دولت تدبیر و امید غیرممکن است
این روزنامه نگار مقیم ایالات متحده با بیان اینکه حداقل یک دوره ی میان مدت و بلند مدت برای دیده شدن آثار برجام نیاز است، تصریح کرد: پیدا شدن نتایج برجام در دوره ی کوتاه عمر دولت تدبیر و امید غیرممکن است و تأکید بیش از حد رئیس جمهور مبنی بر حل مشکلات عدیده کشور درپی توافق هسته ای بی اساس است و همین مسئله باعث شد تا حسن روحانی در کارنامه کاری خود حرف و عمل دلربایانه ای برای شهروندانی که در خرداد 1392 به او رأی دادند نداشته باشد.

داریوش سجادی، کارنامه حسن روحانی را از نظر اقتصادی و سیاسی کارنامه موفقی ندانست و گفت: روحانی به طور مداوم حل تمامی مناسبات و مشکلات سیاسی- اقتصادی جامعه ایران را به مذاکرات هسته ای پیوند می زند و شخص رئیس جمهور طی سه سال عمر دولت تدبیر و امید به خود باخت و به عبارتی، دامی را برای خود گسترانید و در آن گرفتار شد.

حسن روحانی کارنامه درخشانی از حیث سیاسی و اقتصادی نداشته است
اما اگر رئیس جمهور کشورمان همچنان قصد داشته باشد تا برای دوره دوم، رئیس جمهور باقی بماند، او تا انتخابات سال 96 چه اقداماتی را می تواند در راستای بهبود شرایط موجود اقتصادی سیاسی کشور انجام دهد؟

این تحلیل گر سیاسی در پاسخ به این سؤال انتخاب خبر اظهار داشت: علیرغم اینکه حسن روحانی کارنامه درخشانی از حیث سیاسی و اقتصادی نداشته است، وضعیت آقای روحانی چندان هم از نظر آرایش جناح بندی های سیاسی برای انتخابات آینده بد نیست.

تکثر بر جناح اصول گرایی حاکم است
روحانی دل نگران وحدت گفتمانی جبهه اصول گرایی نباشد
وی افزود: در جبهه مبارزات جناحی مقابل روحانی، به دلیل تکثری که در اصول گرایان از انتخابات سال92 رخ داد و هنوز نیز این تکثر بر جناح اصول گرایی حاکم است، این جناح نتوانسته به وحدت گفتمانی در میان خود دست پیدا کند، بنابراین از این جهت روحانی می تواند تا حدودی دل نگران جبهه اصول گرایی نباشد.

این کارشناس مسایل سیاسی ادامه داد: تا زمانی که اصول گرایان نتوانند به یک وحدت تعریفی در حوزه های جناحی، عقیدتی و فردی در بین کاندیداهای خود برسند، دست حسن روحانی پر است.

اصلاح طلبان در انتخابات آینده فرصت یا شانسی برای ارائه نامزد مستقل ندارند
وی در ادامه به موقعیت رئیس جمهور کشورمان در جبهه منتقدین اصلاح طلبان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه روحانی در این جبهه نیز از یک مزیت نسبی برخوردار است، تصریح کرد: اصلاح طلبان در انتخابات آینده فرصت یا شانسی برای ارائه نامزد مستقل ندارند و این واقعیتی است که جناح اصلاح طلبی به آن واقف است، اما در بیان آن، مأخوذ به حیا است و از طرفی، اصلاح طلبان قصد دارند چنین واقعیتی را به عنوان یک تعارف به آقای روحانی ارائه کنند که روحانی، انتخاب سال 96 آنها است.

اصلاح طلبان و حکومت نتوانسته اند بر سر حوادث سال 1388 به توافق برسند
جناح اصلاح طلب امیدی به ورود مستقل به عرصه انتخابات ندارد
این تحلیل گر سیاسی اضافه کرد: واقعیت امر آن است که اصلاح طلبان و کلیت نظام جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته اند بر سر حوادث سال 1388 به توافق برسند، و اصلاح طلبان به صراحت به این واقعیت بارها اعتراف کرده اند یا حداقل بر سر آن متفق القول بوده اند.

داریوش سجادی تأکید کرد: تا زمانی که اصلاح طلبان، مسائل مربوط به سال 88 را با کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی حل نکنند، این جناح، امیدی به ورود مستقل به عرصه انتخابات ندارد و به این دلیل گزینه اصلاح طلبان تا اطلاع ثانوی آقای روحانی خواهد بود.

وی ادامه داد: روحانی و جناح اصلاح طلب به این مسئله آگاه هستند و جناح اصلاح طلب می داند که به جز آقای روحانی، گذرگاهی برای آن ها وجود ندارد.

این کارشناس سیاسی اضافه کرد: بنابراین چنین گرایشی از سوی اصلاح طلبان، فرصتی برای حسن روحانی خواهد بود تا او بتواند از این فرآیند برای تجمیع آرا در حوزه جناح بندی های سیاسی به نفع خود استفاده کند.

دغدغه شهروند عوام مسائل معیشتی و اقتصادی است
روحانی تحولی در معیشت شهروندی و اقتصادی جامعه ایجاد نکرد
سجادی اما در ادامه به تحلیل موقعیت اجتماعی رئیس جمهور کشورمان پرداخت و گفت: در حوزه بدنه شهروندی جامعه، شهروند عوام به دنبال تحلیل های سیاسی نیست؛ به عبارتی، شهروند عوام در جامعه اساساً دغدغه و توان تحلیل کارشناسانه سیاسی نیز ندارد، بلکه دغدغه آن ها مسائل معیشتی و اقتصادی است، که از این جهت دست حسن روحانی بسته است.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور روحانی علیرغم نقطه قوتی که در حوزه جناح بندی های سیاسی دارد، در حوزه دلربایی از شهروندان کارنامه موفقی نداشته است، چراکه او متأسفانه قادر نبود تحولی در معیشت شهروندی و اقتصادی جامعه ایجادکند.

بدنه شهروندی انگیزه ای برای اقبال مجدد به روحانی ندارد
پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 1396 ممکن است
این کارشناس سیاسی مقیم آمریکا با تأکید بر اینکه بدنه شهروندی در سال 96 برای اقبال مجدد به حسن روحانی چندان انگیزه ای از خود نشان نمی دهد، تصریح کرد: اما در عین حال می توان به ضرس قاطع گفت که روند انتخاب های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که شهروندان ولو اینکه از رئیس جمهور حاضر در پاستور، دل خوشی نداشته باشند ولی به طور سنتی این فرصت را به هر رئیس جمهوری داده اند که دو دوره خود را عرضه کند تا بتواند کارنامه خود را پس از پایان 8 سال به مردم نشان دهد.

وی ادامه داد: بنابراین پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 علیرغم دل چرکینی مردم یا نه چندان امیدواری مردم از موقعیت اقتصادی و عملکرد دولت روحانی، ممکن است و تصور می شود جامعه دوباره این فرصت را به او برای موفقیت در دوره دوم می دهد، مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد.

قاسم سلیمانی می تواند حوزه سیاست در ایران را دگرگون کند
سجادی در تشریح اتفاق خاص مورد نظر خود گفت: به عنوان مثال در کریدورهای مختلف، بحث از حضور کاندیدای مستقلی مانند آقای قاسم سلیمانی است.

وی با بیان اینکه با حضور قاسم سلیمانی در عرصه انتخابات سال 96، حوزه سیاست در ایران دگرگون می شود، تصریح کرد: اگر چهره ای مانند قاسم سلیمانی وارد انتخابات سال 1396 شود، او یک چهره فراجناحی است؛ به عبارتی نه اصول گرایان و نه اصلاح طلبان نمی توانند او را به نفع خود مصادره کنند و همین فراجناحی بودن و چهره ملی بودن قاسم سلیمانی این پتانسیل را به او می تواند بدهد که نتیجه انتخابات سال 96 و پیروزی تقریباً مسجل شده حسن روحانی را در نبود یک چهره ملی به نفع خود تغییر دهد.

قاضی زاده هاشمی فاقد ظرفیت های کاریزما برای انتخابات سال 96 است
اما احتمال حضور حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان فعلی کشورمان نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مطرح شده است. از آنجایی که وی همواره مورد حمایت محمدباقر قالیباف بوده است آیا می توان امیدوار بود که قاضی زاده هاشمی در نبود شخص قالیباف به انتخابات سال 96 ورود پیدا کند؟

داریوش سجادی در پاسخ به این پرسش انتخاب خبر گفت: حسن قاضی زاده هاشمی طی آخرین مصاحبه ای که داشت به صراحت اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی قصد ورود به عرصه انتخابات سال 96 را ندارد.

وی افزود: اگر این سخن قاضی زاده هاشمی را البته یک تعارف سیاسی قلمداد کرد، در مجموع درست است که او از معدود وزیران دولت تدبیر و امید است که کارنامه موفقی در حوزه بهداشت و درمان داشته است، اما واقعیت آن است که صرف نظر از استثنای فردی مانند محمود احمدی نژاد که در سال 84 توانست در گمنامی به قدرت برسد، کاندیدای ریاست جمهوری حداقلی از یک کاریزما لازم دارد.

هیچ علامتی از اجماع اصول گرایان بر سر قاضی زاده هاشمی وجود ندارد
این کارشناس مسایل سیاسی ادامه داد: قاضی زاده هاشمی در هرم سیاسی ایران شاید در اندازه های وزیر توانسته خوب بدرخشد، اما او هنوز فاقد ظرفیت های کاریزما برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 است.

وی اضافه کرد: قاضی زاده هاشمی اگر بتواند توافق شخص قالیباف و در مجموع جناح اصول گرایی را جلب کند، بازی به نفع او خواهد بود؛ به عبارتی، اگر محمد باقر قالیباف و کلیت جبهه اصول گرایی به یک اجماع رأیی پشت سر قاضی زاده هاشمی برسند و ظرفیت های سیاسی و جناحی خود را پشت سر او قرار دهند می توان از قاضی زاده هاشمی به عنوان یک گزینه جدی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نام برد.

سجادی اما در همین حال گفت: چنین تحلیلی در صورتی است که قاضی زاده هاشمی واقعاً قصد داشته باشد به عرصه انتخابات وارد شود، که تا این لحظه حداقل هیچ علامت روشنی از اجماع جبهه اصول گرایی بر سر او وجود نداشته است.

علی لاریجانی به یک چهره ملی تبدیل شده است
اصرار برای حضور لاریجانی در انتخابات سال 96 منطقی است
این تحلیلگر سیاسی مقیم ایالات متحده در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا برخی گروه های جناح اصولگرایی اصرار بر ورود علی لاریجانی به عرصه رقابت های انتخاباتی سال 96 را دارند، گفت: چنین اصراری منطقی است، چراکه آقای لاریجانی در حال حاضر دو دوره متوالی، ریاست قوه مقننه کشور را به عهده داشته و اکنون او به یک چهره ملی تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: خاستگاه آقای لاریجانی از روحانیت است و پدر ایشان یکی از روحانیون برجسته حوزه های علمیه بودند. خانواده لاریجانی ها به تعبیری مانند خانواده کندی ها در آمریکا به عنوان یک خانواده سنتی و قدیمی در سیاست مطرح بوده اند و اینکه اصول گراها اصرار بر حضور لاریجانی در عرصه انتخابات سال 96 را دارند اصرار منطقی می تواند باشد.

داریوش سجادی در پایان با بیان اینکه در مجموعه نیروهای موجود و شخصیت های حاضر در میان اصول گرایان، علی لاریجانی گزینه مناسبی می تواند باشد، تأکید کرد: چنین ادعایی البته بستگی به توانایی اجماع جبهه اصول گرایی بر سر لاریجانی خواهد داشت.

(اینجا)


هیچ نظری موجود نیست: