۱۳۹۵ تیر ۱۰, پنجشنبه

کمین گاه گرگ!


نامه پسر حمید رضا جلائی پور و طراحی عملیات پیشنهادی وی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 را حاملان انقلاب اسلامی باید به دقت بخوانند!
محوریت اصلی این نامه ناظر بر فوت رهبری نظام طی 4 سال آینده است و محتوای آن موید آن است که گرگ ها با مفروض تلقی کردن نبود آیت الله خامنه ای در 4 سال پیش رو (!) در کمین اند تا از این ضایعه در مقام فرصت بمنظور تداوم بازی های سیاسی آن بخش از «اصلاح طلبان برانداز» بهره برداری کنند.
کمین گرگ صفتانه و فرصت طلبانه این بخش از اصلاح طلبان بعد از توفیق کوفیانه ایشان در فتح یکی از استحکامات انقلاب اسلامی در تهران 94 (*) ناظر بر بازی حول شخصیت حسن روحانی است با این توجیه که بودن روحانی در کسوت رئیس جمهور طی«چهار سال آینده منجر به نبود مفروض آیت الله خامنه ای» فرصت مغتنمی است تا ایشان با اتکال به کرسی روحانی در خبرگان از آن طریق بتوانند به سهم خود در انتخاب رهبر سوم نقش آفرینی کنند.
تنها نکته مغفول در این طراحی عملیات آنجاست که ظاهراً اصلاح طلبان مفروض فراموش کرده اند پیش از این حسن روحانی را فاقد پایگاه اجتماعی توصیف می کردند که تنها بعد از حمایت ایشان توفیق نشستن بر کرسی ریاست جمهوری در ایران را کسب کرد.
حتی هاشمی رفسنجانی خبر از اقبال 3 درصدی روحانی در 92 را داد که بعد از اعلام حمایت خود از ایشان «روحانی» برخوردار از 50 درصد افزایش آراء شد!
با چنین مفروضاتی اینک همین اصلاح طلبان برای نقش روحانی در «خبرگان بدون آیت الله خامنه ای» اقدام به صدور رپرتاژ آگهی کرده و خام اندیشنه و بدون التفات به ماهیت و سویه حاکم بر خبرگان رهبری برای 4 سال پیش رو و در کمین رحلت رهبری، تیز چنگالی می کنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ـ نگاه کنید به مقاله جارچیان پسر مرجانه

هیچ نظری موجود نیست: