۱۳۹۲ فروردین ۲۲, پنجشنبه

تقدس مصلحتی!


محمد هاشمی در گفت و گو با روزنامه بهار در پاسخ به این پرسش که:
آیا آقای هاشمی رفسنجانی قصدی برای بازگشت به نمازجمعه ندارند؟
اظهار داشتند:
آقای هاشمی در مقطعی تصمیم گرفتند به نمازجمعه بازنگردند. علت هم این بود که ایشان تاکید داشتند جایگاه نمازجمعه جایگاه مقدسی است؛ ممکن است این جایگاه با بعضی از شعارها خدشه‌دار شود.


نکته:
سال 70 ذیل گزارشی در روزنامه سلام مبنی بر «چرائی عدم شرکت در نماز جمعه» اظهار داشتم:
من در نماز جمعه شرکت نمی کنم دلیلش نیز آن است که از تریبون نماز جمعه شعارهائی عرضه می شود که قابل اغماض نیست از جمله آن که با هر بار حضور آقای هاشمی رفسنجانی در قامت «امام جمعه» مسئول مربوطه مامومین را ملزم به سر دادن این شعار می کنند که:
مخالف هاشمی مخالف رهبر است!
مخالف رهبری دشمن پیغمبر است!
این در حالی است که بنده شخصاً با تحفظ دریائی از انتقادات مخالف آقای هاشمی هستم اما هرگز اجازه نمی دهم هیچ فرد و نهادی مخالفت نوعی اینجانب با آقای هاشمی و رویکردها و مواضع و سیاست های ایشان را با مخالفت و ایضاً دشمنی با رهبری و پیغمبر و لابد خداوند و زمین و زمان و کیهان و کائنات مترادف نمایند! 
طرفه آنکه در آن مقطع «سنسورهای مقدس بانی» آقای هاشمی رفسنجانی هرگز بمنظور صیانت از تقدس جایگاه مراسم نماز جمعه فعال نشد و ایشان یک بار هم مخالفت یا ممانعتی برای طرح این شعار از خود بروز ندادند!
امری که از آن می توان نوعی اصول فروشی را فهم کرد که تا وقتی تریبون نماز جمعه مدیحه سرای امام باشد! نباید نگران مخدوش شدن تقدس نماز جمعه بود و تنها زمانی سنسورهای چنان امامی دغدغه صیانت از تقدس نماز را پیدا می کند که مامومین در شعارشان رفتار و گفتار امام را مورد نقد و اعتراض قرار دهند!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

احسنت و درود بر شرفت برای نوشته هات
موفق باشی