۱۳۹۲ اسفند ۱۰, شنبه

بومرنگ حماقت!


طی سه سال گذشته عربستان در یک جنگ نیابتی از جانب آمریکا کوشید با تسلیح و تجهیز و گسیل «وحوش تکفیری» به سوریه و ریختن نفت بر حریق اختلافات مذهبی، آتش جنگ میان شیعه ـ سنی را در منطقه شعله ور کند.
اهتمام ریاض معطوف به آن بود تا از طریق عمق بخشیدن به جنایت علیه شیعیان در سوریه، ضمن لبریزی آستانه تحمل ایران و پس از واکنش محتمل و پرخاشگرانه تهران، جمهوری اسلامی را بصورت قهری و ناخواسته بلاگردان فتنه سوریه کرده و نهایتاً آتش فتنه را به مرزهای وطن شیعه بکشانند.
خوشبختانه با مدیریت حاذقانه پایوران در ایران و عملکرد سنجیده سپاه قدس این «بومرنگ حماقت» در حال بازگشت به اصحاب فتنه است و تیری که شرورانه علیه ایران شلیک شده بود کمانه کرده و بسرعت بسوی نقطه شلیک در حال بازگشت است.
بلاهت توام با شرارت مشتی تکفیری متحجر، منجر به آن شد تا با درایت و خویشتن داری ایران و برجسته شدن توحش اشرار تحت امر و حمایت ریاض و واشنگتن در حد فاصل «ماراتن سر بریدن و آدم خواری تا جهاد نکاح با محارم» (!) اولاً ارزنی آبرو و اعتبار برای حامیان این وحوش باقی نماند و متقابلاً از میانه سه نوع اسلام موجود در منطقه بیشترین اعتبار به حساب اسلام متعارف و معقول جمهوری اسلامی ایران در مقابل اسلام مخنث ترکیه و اسلام وحشی ریاض سر ریز شود. آن هم ایرانی که طی 3 دهه گذشته نارفیقانه زیر سنگین ترین اتهامات رسانه ای و سیاسی غرب بمنظور القای ایران هراسی به افکار بین الملل قرار داشت. اکنون همان ایران ظفرمندانه موفق شد به اعتبار عملکرد سنجیده خود و توحش افسار گسیخته تکفیری ها برای شیعه در جهان آبرو بخرد!
(آخرین نمونه آن جهد BBC فارسی با «پردازش مغرضانه» فیلم حضور نیروهای سپاه قدس در سوریه بمنظور جو سازی علیه ایران بود (ماراتن خیانت) که به اعتبار برخورداری ایران از «دشمنان ابله» پخش همان فیلم در BBC منجر به اعتبار بیشتر ایران و شیعه شد که به شهادت اظهارات سرداران سپاه حاضر در آن فیلم ایشان برخلاف «سلفی های خون آشام» مصرانه بر احترام و رعایت شان مردم سوریه تاکید می ورزیدند)
12 سال پیش ذیل مقاله «تروریسم خوب ـ بد ـ زشت» خطاب به آمریکائی ها نوشتم:
شما مُخیر بین دو اسلامی شده اید که یک سوی آن تهرانی است که دیپلمات های شما را 444 روز بازداشت می کنند و بعد هم بدون آنکه قطره ای خون از بینی ایشان بچکد آزاد می شوند و در سوی دیگر با اسلامی مواجه اید که کوچکترین خلاف اش حمله تروریستی 11 سپتامبر است که بیش از 3000 نفر از شهروندان تان را در قلب آمریکا سلاخی می کند! (مقاله تروریسم خوب ـ بد ـ زشت)

علی ایحال ظاهراً «چرخ بازیگر» بدون توجه به «فتنه ها» بازی خود را می کند و پس از سه سال شرارت و جنایت در سوریه اکنون «زارعان شناعت» در حال برداشت محصول شوم خود بر علیه خودند! به قسمی که دولت ریاض اکنون تا آن درجه مورد نفرت و کراهت بین المللی واقع شده که کاخ سفید برای حفظ ظاهر مجبور به ابراز برائت و دوری خود از عملکرد و رویکردهای حکام سعودی شده است!


هیچ نظری موجود نیست: