۱۳۹۴ مرداد ۱۹, دوشنبه

قهرمانی پوشالی!


اقدام مهدی هاشمی در معرفی خود به زندان اوین و انتشار فیلمی از وداع ایشان با پدر و تاکید پدر بر بی گناهی فرزند همراه با فیلم ورود «مهدی» به اوین و تاکیدش در این فیلم بر بی گناهی و درخواست پخش فیلم جلسات دادگاهش در صدا و سیمای ایران را باید یک «تک» سیاسی بمنظور مظلوم نمائی و قهرمان سازی از ایشان تلقی کرد.
تکی که منجر به آن شد تا رئیس قوه قضائیه در واکنش به آن بگوید:
برای اینکه آراء قضایی را تخریب کنند فیلم وداع درست می کنند.
یک پروژه نخ نما بمنظور قدیس سازی از مهدی و مظلوم نمائی از پدر مهدی بمنظور بهره وری از چنین پوزیشنی در انتخابات مجلس و خبرگان در اسفند ماه!
تکی که اکنون رئیس قوه قضائیه با لحاظ دوزی از فراست می تواند آن را بنحو احسن «پاتک» کند بدین شکل که طی یک نامه رسمی و وفق درخواست مهدی برای پخش فیلم جلسات دادگاه از قاضی پرونده مهدی بخواهد بعد از اخذ رضایت کتبی از مهدی و پدر مهدی برای چنین اقدامی، گزارش کامل تصویری دادگاه فوق را جهت پخش در اختیار صدا و سیما قرار دهند.
مطمئن هم باشند نه مهدی و نه بابای مهدی چنان رضایتنامه کتبی را صادر نخواهند کرد!
این فقط یک بازی سیاسی بمنظور قهرمان سازی از مهدی و جلب محبوبیت برای وی و ابوی ایشان است.
گوئی نلسون ماندلا را به زندان برده اند!!!

هیچ نظری موجود نیست: