۱۳۹۴ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

نادان دوست!هنوز یک هفته از پست «خاکسارنامه» نگذشته که در آن بر بی استعدادی آستان بوسی مسئولان نشریه «طلوع صبح» و ابراز چاکرسالاری ناشیانه ایشان نزد آیت الله هاشمی رفسنجانی انگشت تاکید گذاشته بودم که نوقلمان این نشریه بار دیگر نشان دادند الحاق بدون استعداد شان به خانواده مطبوعات تنها متضمن عرض خود و زحمت مقتدای ایشان خواهد شد.
روی جلد این نشریه با تیتر برجسته اش بنقل از آقای رفسنجانی (دیروز در کوچه روستایشان می گشتند؛ امروز انقلابی شده اند) بخوبی موید آنست که یک فقره «دوست نادان» به کفایت کار صدها منتقد و مخالف را عهده داری می کند.
مثل ارادت ایشان به آقای هاشمی مثل صراحت شاعری است که به ظرافت بر این واقعیت اذعان داشت:
دوستی با مردم دانا نکوست
دشمن دانا به از نادان دوست
دشمن دانا بلندت می کند
بر زمین ات می زند نادان دوست
قطعاً آن لحظه ای که مسئولین این نشریه در «سودای» ابراز ارادت به «سُویدآی» دل حمیرا صفت شان (!) تیتر مزبور از این مصاحبه را برای روی جلد خود برگزیده اند در مُخـَیـّـله خود بر این باور بوده اند که در حال دفاع جانانه از مصاحبه شونده و ضربه فنی کردن مخالفان «آیت الله» از طریق «دهاتی معرفی کردن» ایشانند!
تدبیر ناشیانه ای که بسرعت کمانه کرد و با توجه به خاستگاه روستائی جناب هاشمی از «نوق رفسنجان» و صاحب منصبی ایشان بعد از انقلاب اسلامی بازخورد چنین تیتر نابخردانه ای موجبات اخم و ترشروئی مخاطب بر محور «تفرعن و خودگم کردگی مصاحبه شونده» را بنحو احسن فراهم آورد.
تبختری که بشکلی تاریخی، «تفاوت ها» را نارفیقانه ملاک «تمایزها» قرار داده و مُتبخترین بقاعده، فرودستان و روستازادگان را به اتهام همین تفاوت ها مورد تحقیر و شماتت های «خویش بیش بینانه» خود قرار داده اند.
بر این منوال ظاهراً وقت آن رسیده تا «آیت الله» در خزان عمر یا دست به یک بازبینی در روحیات خود محورانه شان زنند و یا یک تجدید نظر اساسی در عقبه پروپاگاندا و قلمداران آستان بوس خود نمایند.
قدر مسلم با چنین «نادان دوستانی» آیت الله دیگر بی نیاز از دشمنان و مخالفان خواهند شد!


۱ نظر:

ناشناس گفت...

به قول همسر محترم شهید هسته ای داریوش رضایی نژاد :
نه از رومم , نه از اقوام چینم ---دهاتی زاده ای چادر نشینم
ترک های عمیق زخم داس است --------شیاریهای دست خوشه چینم