۱۳۹۴ شهریور ۱, یکشنبه

رَحِم اجاره ای یا کـُلیه پیوندی!؟


هر چند «ابراهیم اصغرزاده» در اسفند دو سال پیش مولود انتخابات ریاست جمهوری 92 را به یک «رَحِم اجاره ای» برای پرورش نطفه اصلاح طلبی تشبیه کرد اما به اعتبار و احتساب شواهد و قرائن و تناقضات و مواضع شاذ و «غیر خودی» و معنادار و زاویه دار و تاویل پذیر نوین «حسن روحانی» که با مفردات و سرحدات و مسلمات و استحکامات فکری و عقیدتی نظام و انقلاب در نقطه سایش و تناقض قرار دارد؛ اکنون می توان اتصاف «رَحِم اجاره ای» به دولت «تدبیر و امید» را با استعاره «کـُلیه پیوندی» جایگزین و کلیشه کرد!
یک «کـُلیه پیوندی» که با قابل رویت شدن بافت غیر خودی و ناهمگون و ناسازگارش با سیستم ایمنی بدن (نظام) می توان «پس زدن» و دفع این «کـُلیه پیوندی» را بصورتی محتوم متوقع بود!
حتمیتی که بسته به هنرمندی سیستم عامل «پادمان نظام» می تواند در حد فاصل مواجهه «نرم افزارانه یا سخت افزارانه» آن «کـُلیه پیوندی» را «قِلــِق گیری» کند!هیچ نظری موجود نیست: