۱۳۹۴ مهر ۱۸, شنبه

ژیگولوی اصلاحات!
مصاحبه با آقای صادق خرازی در برنامه «دید در شب» هم از حیث محتوا و هم از حیث فرم و هم از ناحیه میزبان و هم از ناحیه میهمان حائز شماتت بود.
بیرون از هیجان زدگی ها و ناآشنائی های مجری با الزامات یک «هارد تاک» نکته برجسته هذیان های مدعو بود.
اعم از بیماری نچندان غریب و اپیدمیک ایشان به مقام عظمای «کراوات» تا فتوای شاذ ایشان در خصوص مصافحه با بانوان و شرایط خدمت و خیانت و مصداق یابی محیرالعقول ایشان از میانه خادمان (ابراهیم نبوی)!!! تا اصرار ایشان به معرفی خود در مقام نماینده اسلام سانتی مانتال و دریائی از هذیان هائی معوج، جملگی یادآور آن بخش از دیالوگ حاجی در «عروس خوبان» بود مبنی بر آنکه:
اونائی که با جورابای لنکه به لنگه اومدن ـ خوش اومدن!
اونائی که با ماشینای لنگه به لنگه اومدن ـ خوش اومدن!
اونائی که با زنای لنگه به لنگه اومدن ـ خوش اومدن!
بخورین . سفره انقلاب برای جملگی تان جای دارد!
این هم از برکات انقلاب است که در بطن خود تا آن درجه استعداد دارد تا همزمان دُردانه ای چون «حسین همدانی» یا «قاسم سلیمانی» را بپروراند و توامان خالق پدیده هائی محیرالعقول از جنس «خرازی» باشد!


نگاه کنید به دو مقاله:
بیمار را کتک نمی زنند و 
اسلام سانتی مانتال و ایضاً پاسخ صادق طباطبائی
...

هیچ نظری موجود نیست: