۱۳۹۵ مرداد ۱, جمعه

سر افعی را در ریاض قطع کنید!


ماجرای عملیات تروریستی در مونیخ با محوریت یک جوان ایرانی ـ آلمانی از فرط ناشیگری قبل از وحشت آفرینی موجبات یک رسوائی را می تواند برای عاملین و آمرین آن مهیا کند.
در خلاصه ترین شکل ممکن عملیات مونیخ را می توان به حساب نقد کردن خاصه خرجی ریاض برای وحوش داعش شاخه رجوی طی نشست ماه گذشته ایشان در فرانسه گذاشت.
هنوز یک ماه از نشست زامبی ها در فرانسه و هم آغوشی ترکی فیصل با مریم رجوی نگذشته بود که ظاهرا رجوی چی ها با سراسیمگی و بمنظور اثبات متابعت و امربری خود از «ارباب نوین شان در ریاض» دست به عملیات مونیخ زدند تا بدین وسیله و به زعم خود انگشت اتهام را متوجه ایران کنند.
اتهامی که بدین منظور همه آی کیوی مصرفی طراحان ترور شامل آن شد تا با «بجای گذاردن جنازه یک جوان ایرانی ـ آلمانی در محل حادثه» بدینوسیله ایران و ایرانیان را در مظان اتهام دست داشتن در این عملیات قرار دهند!
ظاهرا طراحی عملیات «داعش شعبه رجوی» در کنترات گرفتن ماجرای مونیخ مبتنی بر این سناریو بوده که ابتدا یک نفر از عوامل تحت امر سازمان در محل حادثه اقدام به تیراندازی و کشتار مردم کرده و بلافاصله محل را ترک و هم زمان و در اقدامی از پیش آماده شدن جنازه جوانی گمنام و ایرانی ـ آلمانی را در نقش عامل ترور در نزدیکی محل حادثه با تظاهر به خودزنی در دسترس قرار داده تا بدینوسیله بکوشند ضمن پاک کردن رد ماجرا نام ایران را در این میان لکه دار کنند.
اما شتابزدگی و ناشیگری در عملیات مزبور مانع از آن می شود تا زامبی های مزبور ماهی مرادشان را صیادی کنند.
رجوی چی های تحت امر ریاض در طراحی عملیات خود توجه به این نکته نکردند که در سابقه عملیات تروریستی از این دست عامل ترور یا بصورت انتحاری خود را در محل حادثه منهدم می کند و یا طی تبادل آتش و تعقیب و گریز توسط نیروهای پلیس به هلاکت می رسد.
نمونه مونیخ جدیدترین و عجیب ترین و در عین حال مضحک ترین نوع از ترورهای ستاپ شده است که عامل ترور بدون آنکه به دست پلیس بیفتد خودش و در خلوت اقدام به خودزنی می کند!
علی ایحال با توجه به رسوا بودن عملیات مونیخ جای آن است تا سران اروپا از این فرصت بهره برده و تمرکز خود را متوجه نقطه تعفن و خاستگاه فتنه و ترور در ریاض کنند.
ترور و داعشیگری بمثابه افعی خطرناکی است که سالها است لانه خود را در عمق کاخ های اشرافی حکام شکم باره و مرتجع سعودی استوار ساخته.
دولتمردان اروپا چنانچه عزمی برای سرکوب این فتنه دارند باید سر این افعی را در ریاض قطع کنند.


هیچ نظری موجود نیست: