۱۳۹۵ شهریور ۶, شنبه

باید امشب بروند!


این خانم «صدف طاهریان» را من نمی شناسم. دوره ما مطرح نبود. شایدم اصلا نبود!
ظاهرا از ابتلائات و اکتشافات اخیر است که بمجرد آنکه دو تا نقش دسته دیزی در چند تا فیلم اتینا بازی فرموده! و بمجرد آنکه خیارشان کونه کرده به سنت اسلاف و اسافل شان سر از خارجه درآورده و مبتلا به لنگ و پاچه نمائی مزمن شده اند و مدل به مدل اعضا و جوارح و مبادی خروجی و ورودی خود را به تبرج و تفرج برای متقاضیان و شیدائیان «ارائه فرمائی» می فرمایند!
خواستم لینک هنرنمائی هایشان را بگذارم ؛ دیدم شاید ریا شود و آن علیا مخدره راضی به «رضای» نامحرم نباشند!
علی ایحال اگر کسی به مشارالیها دسترسی دارند خدمت شان معروض بدارند:
خانم چند حساب کنیم؟ دو تا پستان دارید به انضمام یه دماغ عملی و کمی انحنا و انکسار و حجمینگی و برجستگی و کذا و کذا ...!
سر جمع همه افتخارات و سرمایه ها (!) و ماهیچه ها و بازیچه ها و خلل و فرج تان را چند حساب می کنید تا نقداً پولش را تقدیم کرده تا تشریف ببرید یک گوشه دنیا نشسته و از باقی عمر خود «حالش رو ببرید» و بیش از این با اعتبار و نجابت زن ایرانی بازی نفرمائید!؟
علیا مخدرات دیگر شور اش را در آورده اند.
بمجرد ارتکاب دو تا و نصفی نقش دسه سوم در حاشیه یک فیلم یا سریال آبگوشتی و اندکی شناخته شدن نزد خلق الله به طرفة العینی یادشان می افتد که چه دُردانه و زرینه عالم تاب و گوهر شب چراغی در عالم هنر هستند که در مملکت قدرشان را نمی دانند و باید امشب بروند! و چمدانی که به اندازه پیراهن «آنچنانی شان» جا دارد بردارند!
و بسوئی بروند!
کفش هاشان کو؟
چه کسی از هالیوود بود صدا زد: ولکام!؟

خدا رحمت کند بانو «هما روستا» را که برخلاف این علیا مخدرات که در توهم شهرت و با وجد و بهجت مبتلا به بلاد راقیه شدند ایشان از بلاد راقیه به مملکت شان بازگشتند و در سینمای بعد از انقلاب بدون نیاز به ابتذال تنانگی خوش درخشیدند و نشان دادند برای هنرمندی باید «جنم» داشت نه «کفل»!

هیچ نظری موجود نیست: