۱۳۹۵ مرداد ۲۸, پنجشنبه

لطیفه!


بعد از خبر اجازه ایران به جنگنده های روسی جهت سوختگیری در پایگاه هوائی همدان بمنظور حمله به مواضع تروریست ها در سوریه مشاهده شد تلویزیون فارسی بی بی سی در یک واکنش «ایران دوستانه» که حاکی از دغدغه قابل وثوق ایشان به استقلال سرزمینی و تمامیت ارضی ایران بود (!) در برنامه نوبت شمای خود ضمن اعتراض به این اتفاق موضوع برنامه را به این اختصاص داد که آیا مجوز مزبور ناقض اصل ۱۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خدشه به استقلال سیاسی ایران نیست!؟
بقول عبید زاکانی: «مژدگانا که گربه عابد شد»
این هم طنز تاریخ است که در آستانه کودتای انگلیسی ـ آمریکائی ۲۸ مرداد ۳۲ با مشارکت همین بی بی سی در نقش صدور فرمان دهنده آغاز عملیات کودتا (!) ظاهرا اکنون بی بی سی مزبور آب توبه بر سر ریخته علی رغم بی وقعی قبلی ایشان به لزوم برسمیت شناختن استقلال و تمامیت ارضی و احترام به شان دولت ملی مصدق اینک و خلق الساعه تب ایران دوستی شان بالا گرفته و معتقد شده اند که:
اصلا چه معنی داره روسیه از پایگاه هوائی ایران استفاده کنه!؟
مگه میشه!؟ مگه داریم!؟
پس تکلیف استقلال ایران چی میشه!؟
...
مصدق آسوده بخواب که کودتاچیان ۳۲ به راه «راست» هدایت شدند!

هیچ نظری موجود نیست: