۱۳۹۵ مرداد ۲۳, شنبه

بی استعدادی اصلاح طلبان در امر سیاست!


تیر ماه گذشته طی مصاحبه با سایت «انتخاب خبر» در بررسی نسبت رئیس جمهور روحانی با اصلاح طلبان در انتخابات سال ۹۶ بر این نکته تصریح داشتم که:
اصلاح طلبان ناشی از تبعات آشوب ۸۸ تا اطلاع ثانوی گزینه دیگری جز روحانی در انتخابات ۹۶ ندارند و این واقعیتی است که هم اصلاح طلبان از آن مطلع اند و هم شخص روحانی از آن بخوبی مطلع است و می داند ایشان گزینه گریزناپذیر اصلاح طلبان است.(اینجا)
اکنون هفته نامه پنجره نیز همین ادعا را از جانب «سعید حجاریان» مطرح کرده و بنقل از وی آورده:
حسن روحانی می‌داند كه ما چاره‌ای جز حمایت از او نداریم به همین دلیل به سمت اصولگرایان تمایل پیدا كرده و تلاش می‌كند تا آرای آنها را نیز به دست آورد.
هم زمان خبرگزاری ها بنقل از «الیاس حضرتی» نماینده اصلاح طلب مجلس و ایضاً شمار دیگری از اصلاح طلبان آورد اند:
اصلاح‌طلبان هیچ کاندیدایی به جز روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ ندارند و هیچ شرطی هم برای حمایت از ایشان ندارند!(اینجا)
بالغ بر ۷ سال پیش نیز در مرداد ماه سال ۸۷ به اعتبار نابلدی و ناشیگری های اصلاح طلبان در دنیای سیاست صراحتاً بر این نکته انگشت تاکید گذاشتم که:
اصلاح طلبان بنا بر ملاحظات تاریخی و مختصات فکری فاقد تبحر لازم در امر سیاست ورزی اند و اساساً با بازی سیاست و لواحق و فرائص و ضوابط و مختصات و ملاحظات و مناسبات دنیای سیاست غریبه و ناآشنایند.(اینجا)
اکنون و با اعتراف اصلاح طلبان به گریزناپذیری شان در انتخاب روحانی برای ریاست جمهوری ۹۶ و ابراز بی توقعی و لاشرطی شان در حمایت از روحانی در انتخابات مزبور (مانند ۹۲ که عارف را بدون هیچ ما به ازائی به ثمن بخس بنفع روحانی قربانی کردند) یک بار دیگر و به وضوح می توان بی استعدادی و ناآشنائی اصلاح طلبان با قواعد دنیای سیاست و ضوابط سیاست ورزی را ملاحظه کرد.
از این حیث اصلاح طلبان می توانند از رقابت های موجود نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعنوان کارگاه آموزش سیاست ورزی بهره برده تا بلکه از این طریق بر ضعف و فتور ناشی از ناآشنائی شان با لوازم دنیای سیاسی فائق آیند!
از جمله آنکه «دونالد ترامپ» که رقبایش به غلط از ایشان چهره ای بی استعداد و ابله در سیاست ورزی ترسیم کرده اند تا اینجا نشان داده علی رغم بکر و صفر کیلومتر بودنش در دنیای سیاست به ظرافت با جوانب دنیای سیاست آشناست از جمله آنجا که در نخستین میتینگ مشترک نامزدهای حزب جمهوری خواه وقتی مجری برنامه از تمام ۱۶ نفر نامزد جمهوری خواه پرسید:
آیا جملگی تعهد می کنید بعد از مشخص شدن نامزد اصلی حزب، بالاتفاق از آن یک نفر حمایت کنید؟
بجز ترامپ الباقی نامزدها که دست بر قضا هر کدام مار خورده های افعی شده در دنیای سیاست بودند پاسخ مثبت دادند و این تنها ترامپ بود که عمق تبحر خود به امر سیاست را نشان داد و گفت:
شما دارید از من یک امتیاز می گیرید در حالی که من نمی دانم چرا باید بدون ما به ازائی به شما و از هم اکنون امتیاز بدهم!؟ لذا فکر می کنم باید صبر کرد و در همان موقع و بر اساس اخذ امتیاز متقابل، نامزد نهائی را برخوردار از حمایت کرد!


هیچ نظری موجود نیست: