۱۳۹۵ مرداد ۲۵, دوشنبه

پیغمبر خجالتی!


بعد از آنکه برخی خبرگزاری ها اعلام کردند «فتح الله گولن» روحانی اهل سنت ترکیه ادعای مهدویت دارد! (اینجا) در تازه ترین خبر و بعد از نظریه شاذ رویاهای رسولانه «دکتر سروش» اکنون «اکبر گنجی» و پیش از ایشان «آرش نراقی» به استناد نظریات شاذ «دکتر» به زبان طعنه خبر از آن می دهند که دکتر سروش نیز از منتهی الیه تشیع داعیه پیامبری دارند! (اینجا)
هر چند اینجانب نیز پیش تر و به سهم خود ذیل مقاله «خوابگزاران خوابگرد» تحشیه ای بر داعیه «رویاهای رسولانه» دکتر سروش زده بودم اما ادعای پیغمبر بودن دکتر سروش ماجرای دیگری است که کذب و صدق آن بر عهده «دکتر» است که علی الظاهر ایشان تاکنون نفیاً یا اثباتاً در این مورد اتخاذ موضع نکرده اند.
اما صورت قضیه در ادله مطروحه گنجی از داعیه «خود پیغمبر دانی» دکتر سروش از جنس اثباتی است و در این صورت جای این پرسش باقی می ماند با فرض صحت ادعای گنجی مبنی بر «خود پیغمبر دانی سروش» حال باید پرسید این چگونه پیغمبری است که در ابلاغ رسالت پیغمبری و اعلام مبعوث شدن اش به رسول اللهی، ماخوذ به حیا اند! و دیگرانی مانند گنجی باید باشند تا داعیه پیغمبری ایشان را کشف و اعلان کنند!؟
اگر بنا بر استنادات گنجی، سروش پیغمبر است یا داعیه پیغمبری دارد در آن صورت قرار نیست که این پیغمبر نوین در پستوی منزل شان رسالت محوله خود را پی گیری فرمایند و قهراْ و قطعاً موظف اند بدون لکنت و خجالت مبعوثیت خود از جانب خداوند را رسماً اعلام و ضمن معرفی دین نوین خود اجزا و کلیات این دین خلق الساعه را نیز منجزاْ توشیح و تشریح فرمایند!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

قسم میخورم انسانی به کینه ورزی و حسد ورزی و تنگ نظری شما ندیده ام، قسم میخورم!