۱۳۹۶ اسفند ۴, جمعه

وجوب آمریکا ستیزی!


مبارزه با آمریکا واجبی عقلی و شرعی و اخلاقی بر عهده آحاد انسان ها است.

بالغ بر ۲۰ سال است در ایالات متحده زندگی می کنم و متاسفم مشتی «آمریکا ندیده» و «آمریکا شیفته» که با ابجدهای دنیای سیاست نیز ناآشنایند از موضع اولترا روشنفکری، جمهوری اسلامی را متهم به ناصوابی مبارزه با آمریکا می کنند.

آمریکا کشوری است که در آن برای پاک زیستن «آزادید»! اما برای ناپاک زیستن «مجبورید»!

کاش این اجبار به جغرافیای این کلنی شیطانی محدود می ماند و متاسفانه همه امکانات رسانه ای و سمعی و بصری و سینمائی سیاسی و اقتصادی و نظامی این «بظاهر کشور» در خدمت آن قرار گرفته تا لایف استایل این هژمونی شیطانی به جامعه جهانی پمپ شود.

خام اندیشان ناآشنا با بدیهیات دنیای سیاست شایسته تفهیم اند تا به ذکاوت دریابند:

آمریکا یک کشور نیست. ویروسی مخرب و آلاینده به جمیع پلشتی ها برای بر زمین بطالت کوبیدن هویت متعالی انسان ها است.

بی اخلاقی متاثر از لیبرالیسم فلسفی آمریکائی یک تجارت است و آمریکا با «تجارت بی اخلاقی» منزلت و شعور انسانی را در زمین خوشی پرستی و اباحية (Hedonism) به مسلخ می برد!

بخشی از سخنرانی ام در تهران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

۱ نظر:

ناشناس گفت...

درود بر آزادگی و شجاعتت .