۱۳۹۶ اسفند ۵, شنبه

مرگ عقاب ها!



نامه دکتر محمود احمدی نژاد به آیت الله خامنه ای چنانچه به امضای ایشان توجه نشود حسب ظاهر می تواند موید یک نیت خیراندیشانه از جانب یک شخصیت سیاسی ولو اپوزیسیونی باشد که در جای خود قابل تامل است. اما همه مشکل از آنجا آغاز می شود که این نامه توسط فردی نگاشته شده که دو دوره رئیس جمهور کشور بوده و در حال حاضر نیز منصوب رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند.

بر همین اساس و مطابق عرف سیاسی شخصیت هائی در این سطح با توجه به دسترسی شان به «مراکز قدرت و تصمیم گیری در نظام» بجای توسل به نامه های سرگشاده، اهتمام خود را صرف رایزنی های درون حکومتی می کنند.

در غیر این صورت نامه های سرگشاده از این دست مانند «نامه بدون سلام و والسلام هاشمی رفسنجانی به رهبری در ۸۸» جنبه شووآف و تبلیغاتی پیدا می کند که هدف و نیت خیر اندیشانه نویسنده را زیر سوال می برد.

با این تفصیل چنین عریضه نویسی هائی موید آن است که مسئولین نظام تا زمانی که در مصدر قدرت اند مبتلابه سادیسم یا دیگر آزاری اند و در فردای زوال قدرت گرفتار مازوخیزم یا خودآزاری می شوند!

این بی معنا است تا بر فرض صحت دواعی و مواعید مسئولی که تا زمانی در قدرت بوده در مقابل نارسائی های دچار کم سوئی چشم بوده و اینک که بنا به هر دلیلی از دایره قدرت دور شده به صرافت نارسائی های حکومتی می افتند!

بر این منوال گریزی از این واقعیت نمی توان داشت تا احمدی نژاد را نیت سنجی کرد و با نشاندن وی در این کرسی تا حدود زیادی می توان وی را در قامت رنجوری فهم کرد که بعد از ماجرای رد صلاحیت اش در انتخابات ۹۶ دچار همان کدورتی شده که پیش از ایشان اکبر هاشمی رفسنجانی شد و از فردای رد صلاحیت شان در شورای نگهبان هر دو خود را در قامت شخصیت های دلسوزی فهم کردند و می کنند که:

«علی رغم شایستگی ها و زحماتم قدرم را ندانستند و به من بی لطفی کردند»!

همین افسردگی ناشی از تلقی بی مهری می تواند تا آن اندازه چاشنی باشد تا مبتلابه را دچار تغییر موضع کرده و با تظاهر به مردم گرائی بکوشند خود را در قامت «کاسه هائی داغ تر از آش» متظاهر به مردم پناهی و خیراندیشی های اپوزیسیونی کند!

معروف است عقاب ها در پیرانه سری و ناتوان شدن از شکار کنار صخره نشسته و منقار خود را آنقدر به صخره می کوبند تا شکسته شده و در «ناتوانی مطلق از شکار» در خلوت و انزوا بمیرند!

احمدی نژاد نیز ظاهرا اینک با کلامت ها و کتابت های دوران فراموش شدگی اش ناخواسته می کوشد دوران زوال از قدرت اش را به سرعت به نقطه آخر برساند!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

هیچ نظری موجود نیست: