۱۳۹۷ مرداد ۸, دوشنبه

شلاق و شقایق!


مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی اعلام کرده بین۶۰ تا ۷۰ درصد از زنان جامعه در گروه محجبه های عرفی بدحجاب قرار دارند . پیش تر نیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران اظهار داشته:
به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب، برخورد قضایی جواب نخواهد داد. راه‌های مسالمت‌آمیز و آرام را باید در پیش گرفت.
قطعا در برخورد با ابتلائات جامعه «پیش گیری و درمان» دو رویکرد لازم و توامان است . علی رغم این طی ۴۰ سال گذشته کمترین اهتمام حکومت در ماجرای بدحجابی رویکردهای ایجابی بوده و در حوزه درمان نیز صرفا به برخوردهای سلبی آن هم برخوردهای نامنعطف اکتفا شده.
علی رغم این قطعا نمی توان از بی تاثیری و ناصوابی رویکردهای فعلی، مجوز بی وقعی و لاقیدی به اصل ماجرا را توقع کرد.
مگر غیر از این است که بیشترین میزان تخلف در رانندگی و بدترین شیوه «رانندگی منجر به مرگ» تعلق به ایران دارد؟ علی رغم این آیا این میزان از تخلف و بی وقعی رانندگان به قوانین رانندگی مجوز آن را به حکومت می دهد تا عطای برخورد با متخلفان را به لقایشان ببخشد و با این بهانه که مبارزه با «بد رانندگی» بلاوجه است از خود سلب مسئولیت کند!؟
مگر حکومت ها علی رغم سالها مبارزه با دزدی و جنایت می توانند استمرار پدیده سرقت و جنایت در جامعه را بهانه آن قرار دهند تا نسبت به تامین امنیت جامعه رویکرد «بی خیالی» و «به ما چه مربوطه» را وجه همت خود قرار دهند!؟
آقایان ـ اگر رانندگی در ایران مبتذل و رانندگان در ایران نالایق اند و میزان تخلف و تصادم در جاده و خیابان های ایران بی داد می کند چنین امری قبل از هر چیز موید بی کفایتی سازمان راهنمائی و رانندگی کشور است که در انجام مسئولیت خود و دادن آموزش صحیح و شیوه درست رانندگی کردن به متقاضیان بی مبالاتی و نالایقی می کند!
قبل از «رانندگان متخلف» آن سازمان بی خاصیت را باید شماتت کرد که این گونه بی مبالاتانه گواهینامه رانندگی برای مشتی ناراننده صادر می کند و عاجز از آن مانده تا قبل از صدور گواهینامه شیوه «صحیح رانندگی کردن» در ایران را «فرهنگ سازی» کند !
دزدها را قطعا بگیرد و تنبیه کنید اما قبل از آن موظفید با ایجاد امنیت اقتصادی و رفاه نسبی پدیده «پاک دستی» را در جامعه «فرهنگ سازی» کنید.
دخترکانی که در سن جوانی و جلوه گری اند و بستر مناسبی نیز برای جلوه گری مشروع ندارند و سواد چندانی برای تقویت مبانی معرفت شناختی حجاب نیز ندارند در کنار جوانانی که در سن ازدواج و فشار جنسیتی و ناتوان از ازدواج اند ،اینان با یکدیگر هم افزائی کرده تا «خیابان» را کانون جلوه گری تنانه خود کنند.

 ادامه در مقاله خیابان تراپی
https://bit.ly/2LQRweD

هیچ نظری موجود نیست: