۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه

جدل


بعد از نزدیک به 3 سال تک نویسی در این مکان بزودی قصد دارم تولیدات این صفحه را به یک گفتگوی دو جانبه نیز بین خود و یک میهمان آشنا افزون نمایم. گفتگوئی که دیگر دوستان حاضر در صفحه اینجانب نیز می توانند با جدال احسن در ذیل آن مشارکت داشته باشند.
البته در کنار این گفتگوی دو جانبه کماکان تک نویسی های خود بر حسب موضوعات روز را ادامه خواهم داد.
میهمانی که قرار است توفیق میزبانی اش را عهده دار باشم بنیان گذار تلویزیون هما هستند که علی رغم تعطیلی بالاجبار آن رسانه مجالست بنده با ایشان طی این سالها تعطیل نشد و همواره و مشترکاً طی نشست های هفتگی خود مسائل سیاسی و اقتصادی ایران و جهان را با یکدیگر به بحث و تبادل نظر می گذاشتیم.
با شناختی که از دیدگاه های ایشان دارم و با توجه سطح و عمق دانش سیاسی ـ اقتصادی ایشان و پیش بینی های عموماً محقق شده وی در حوزه های کارشناسی و با توجه به مسائل روز وخصوصاً وضعیت خاص کشور طی ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ایشان را متقاعد کردم تا همان مباحث مستمر و هفتگی خود را اینک در این صفحه دنبال کنیم تا ضمن برخورداری از مخاطب بیشتر از نقطه نظرات شما نیز بهره برده و پرسش های محتمل را نیز به بحث بگذاریم

۲ نظر:

ناشناس گفت...

I PERSONALLY LOOKING FORWARD TO THIS IDEA,I SO OFTEN AGREE WITH YOUR ANALYSES ,EXCEPT THAT I DONOT BELIEVE RAFSANJANI EVEN IF HE RUNS,84 WILL BE REAPEATED AND HE WILL BE DEFEATED SOUDLY,HIS VOTE WILL BE THAT OF DR MOEIN[5 million IN 84 !!! ] however ,when the hired and poisenous pens of BEHNOODS,VAHEDIS,NABAVIS,AFSHARIS,.....AND EVEN THE famous POOPERIST[SOROOSH] is up to brainwash the youth, we need a meaningfull,deep ,independent debate.good luck and god bless.

ناشناس گفت...

I THINK IT IS A GREAT IDEA TO TEAM UP WITH THIS GENTLEMAN AND BROADEN THE DEBATE, EVENTHOUGH I AM NOT FAMILIAR WITH HIS POINT OF VIEW BUT SINCE I HAVE CONFIDENT IN YOU I BELIEVE IT WILL OPEN A HEALTHY CHANNEL OF CNVERSATION .WE LIVE IN A TIME THAT BEHNOODS,VAHEDIS, NABAVIS,AFSHARIS, .....AND EVEN POOPERIST{soroosh} ARE LYING TO THEIR TEETH FOR A FEW DOLLAR AND EURO,THIS FIFTH COLUMNISTS AND GATE OPENERS ARE NOT JOURNALISTS OR INTELECTUALS BUT CHORCOAL SKINY UNCLE TOMES WHO WERE FED FROM THE TREE OF THE SYSTEM{motherland} AND NOW IN THEIR FANTACY WANT TO UPROOT THAT WUOLY THREE,SO THEY CAN GO OVER THE MOUNTAIN AND TELL THE ENEMY COMMMMONNN INNNN. BUT I BELIEVE: DEGAR MAAVAYE SHIRAN AST IRAN ---SHOGHALAN YEK BE YEK RAFTAND AZ IRAN . GOOD LUCK MR SAJJADI