۱۳۹۳ تیر ۷, شنبه

راز آشکار!


آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه اخیرشان با فاینشنال تایمز با اشاره به رد صلاحیت نامزدیش در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرمودند:
بد خواهان نگذاشتند در انتخابات شرکت کنم (!)
آقای هاشمی اکنون می توانند شفاف به این پرسش پاسخ دهند که این «بد خواهان» کیانند!؟
ایشان همواره بر رفاقت 60 ساله خود با آیت الله خامنه ای انگشت تاکید می گذارند.
ایشان بارها گفته اند به اعتبار شان ولائی رهبری در صورت تعارض نظرش با رهبری نظر ایشان را ارجح می داند.
اکنون وی در انتخابات شرکت کرده و بنا به هر دلیلی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده. لیکن رد صلاحیت خود را ناشی از خواست بدخواهان معنا می کنند!
این در حالیست که در انتخابات سال 84 نیز صلاحیت معین و مهر علیزاده نیز توسط شورای نگهبان رد شد اما رهبری وساطت کرد و با حکم حکومتی این دو به صحنه انتخابات بازگشتند!
اکنون جای آنست تا هاشمی از خود بپرسد چرا برخلاف سال 84 که رهبر برای بازگرداندن معین و مهر علیزاده متوسل به حکم حکومتی شد اما در سال 92 همین کار را برای هاشمی نکردند؟ در حالی که نسبت ایشان با رهبری به گفته هاشمی قابل قیاس با نسبت آقایان معین و مهر علیزاده با آیت الله خامنه ای نیست!!!؟
اگر مصلحتی در آن بوده آیا هاشمی چنین مصلحتی را بدخواهانه می دانند!!!؟
اگر چنین است نباید ایشان قبل از هر چیز در رفتار خود بازنگری کنند!!!؟
شاید بد رفتاری از ایشان بوده که منجر به بد اقبالی از ایشان توسط رهبری شده!!!

هیچ نظری موجود نیست: