۱۳۹۶ فروردین ۲, چهارشنبه

سربسته!آقای احمدی نژاد ـ این بازی در اندازه شما نیست.
هاشمی رفسنجانی با آن همه سنگین وزنی نتوانست برنده آن بازی شود. شما که جای خود دارید!
مواظب باشید. این بازی خطرناکی است. با اولین اشتباه تمامیت نظام و انقلاب به قوت از روی شما می گذرد!
در این بازی جدید، اولین اشتباه تان آخرین اشتباه تان خواهد بود.

۴ نظر:

ناشناس گفت...

شما که از احمدی نژاد خوشتون نمیاد اما شواهد بسیاری هست که کردیت شرکت در انتخابات به نوچه های ایشون داده شده و برنده هم میشن!! این خط این هم نشون آقا داریوش!

ناشناس گفت...

به نظر من در صورت اجازه ی ورود بقایی به انتخابات، بخت و اقبال او برای پیروزی بسیار بالا است.
حقیقت این است که قاطبه ی مردم از چهره های قدیمی خسته شده اند؛ چرا که آنها را نماد نظم چند دهه ی گذشته می دانند.
وقت آن رسیده که نظام سیاسی، از جهت نیروی اجرایی و مردان سیاسی تن به پوست اندازی بدهد

ناشناس گفت...

فقط بپایید هنگام عبور از بالای دیگران پاتون نلغزه و کله پا نشید. در محاسبه مقیاس تمامیت نظام هم دچار خطای محاسبه نشوید

ناشناس گفت...

در باره پایان جنگ و 598 یک فکت بسیار مهم عدم توجه هاشمی به این فرمایش امام بود که گفت : جنگ در اس امور است و همه میدانیم صدام چه ها که نکرد.
http://www.isna.ir/news/95020100111/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF

و دیگری :
http://9day.ir/Newspaper/BlockPrint/5511