۱۳۹۵ اسفند ۱۸, چهارشنبه

امام ما را پس بدین!تشیع صفوی و تشیع علوی انفکاکی است از دو گانه اسلامی در حد فاصل اسلام فـُرم تا اسلام محتوا.

تشیع صفوی قربانگاه اسلامی است که به تعبیر زنده یاد «علی شریعتی» در «مسلخ اش حقیقت قربانی مصلحت می شود» تا آنک همه مجد و عظمت و فخر اسلام مُحول و مُعوق و مُعطل و مُسجل در شمایل و حمایل خداوندی آنتروپولوژیکال شود که گوهر دین و غایت دین ورزی اش منحصر به اسلامی است استوار بر رنگ و لعاب و شکل و شعار و الواح و عّلم و کُتل و مُقرنس و مُعرق و ویترای و مینیاتور و گچ بری و آیینه کاری و کاشی کاری و ستون و سرستون و منار و مناره و گلدسته و ضریح و مضجع و مرقد! (۱)

دو گانه ای که اینک ژنریک اش را می توان در حد فاصل اسلام مرقد تا اسلام جماران بازبینی کرد.

تشیعی که حسب ظاهر تشیع است اما برون دادش امامی است آسوده در خورنق و جلالت مرقد و در تلاقی و تنافی با امامی نآسوده در جمارانی مستظهر به شرافت مسکنت!

حد فاصلی در اقتفای «امام ما» با «امام آنها»!

امام آنها امامی است تاکسیدرمی شده برای شعائر و مناسک بزم و سلام شان!

امامی مخنث و آنتیک که بود و نبودش علی السویه است.

سامریان، گوساله زرین شان را آنگاه توانستند بنام خدای موسی قالب زنند که ابتدا توانستند «امت موسی» را خوار و خائف «حیلت و طریقت» خود کنند!

نو سامریان نیز به فراست می دانستند برای تاکسیدرمی کردن امام جماران در خورنق و جلالت مرقدیان ابتدا باید امامی آن چنان را از امت آن چنین اش منفصل کنند.

آنگاه می توانی «امام ما» را به «امام آنها» احاله دهی که پیش تر بتوانی «امام جماران» را از «جماران امام» جدا و خوار کنی!

امام را از امت اش بگیرید.

امت امام را خوار کنید. ملتش را استخفاف کنید و به اتهام فقر و نکبت و مسکنت و بی سوادی و بی کلاسی و بی ریختی و بی فرهنگی و بی شعوری تحقیرش کنید آنگاه بلاشک خواهید توانست از «امام ما» لاشه ای بسازید مُرصع و مخنث در جوار بزم های مهوع تان!

«امام ما» آن روزی «امام شما» شد که امت اش خوار شد.

«امام ما» آن روزی «امام شما» شد که از جوار سپهسالاران سردار تجمل و سازندگی «عطریانفری» بود تا بر خلاف امامی که می فرمود:

«مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست؛ و آنها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانه‌اند. و آنهایی هم که تصور می‌کنند سرمایه داران و مرفهان بی‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می‌شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می‌کنند آب در هاون می‌کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت جویی دو مقوله‌ای است که هرگز با هم جمع نمی‌شوند. و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند»

همان هائی که در تمام ۳۸ سال گذشته به نجابت بار جنگ و مصیبت و سختی های انقلاب را به دوش کشیدند و ارزنی شکوه و بی تابی نکردند و اکنون از میانه سپهسالاران مکتب مرحوم هاشمی رفسنجانی «امت امام» به بهانه توسعه و به اتهام فقر بدان گونه به تفرعن و تبختر و نگاه «عاقل اندر کثیف» توسط «عطریانفران» متهم شوند که:

«طبقات فرودست شهری فرصت و توانایی خاصی ندارند و درگیر معیشت زندگی خود اند و به چیز دیگری نمی‌اندیشند فقط می‌خواهند حداقل را برای خانواده خود تامین کنند و اولویت شان سیر کردن شکم خود و سپس داشتن سرپناه و بعد از آن بهداشت فردی خودشان است و بعد از تامین همه این موارد به آموزش آن هم در سطح پایین برای فرزندان خود روی می‌آورند» (۲)

«امام ما» آنگاه در مسلخ تشیع تجمل و اشرافیت «سازندگی» مُبدل به «امام مرقد مطهر» شد که پیش تر امت اش در مسلخ اعیان و اشرافیت سرداران سازندگی به اتهام «بی همه چیزی» خوار و خفیف و ذلیل و ذبیح شدند!

جهدتان ماجور و توفیق تان در ابتذال چنین امامی مقبول! اما:

لاشه امام ارزانی شما، اندیشه امام کفایت ما؟

خمینی مرقد مال شما! امام جماران مال ما!

خمینی اعیان مال شما! خمینی انقلاب مال ما!

امامی این چنین شایسته شغادانی آن چنان باد!

ما را «امام جماران» و «جماران امام» بس!

خیر جناب عطریانفر!

نقل این حرف ها نیست! ماجرای شما با «امام ما» و «امت امام ما» قرینه مواجهه آن اشرافزاده انگلیسی با آن پیرمرد ماهی فروش است آنجا که آن «از ما بهتران» به تکبر پیرمرد را طعنه زد:

بدن شما بوی ماهی می دهد آقا! شما ماهی فروشید آقا!؟

پیرمرد نیز به فراست پاسخ داد:

بله آقا! اما بدن شما هیچ «بوئی» نمی ده آقا!

جناب عطریانفر!

ابدان شمایان نیز هیچ بو و خاصیتی ندارد.

حالم از شما و امام تان به هم می خورد! بوی گند امام تان آزارمان می دهد!

امام تان ارزانی خودتان!

امام ما را پس بدین!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ نگاه کنید به مقاله آی دی لوژی
http://bit.ly/1MQSgra
۲ـ سخنرانی عطریانفر
http://bit.ly/2m9JZuV
مقاله تکمیلی: بوی گندم، بوی خُم!
http://bit.ly/2mGtCWo

هیچ نظری موجود نیست: