۱۳۹۶ دی ۴, دوشنبه

احمدی نژاد ـ خزعلی پیوندتان مبارک!ویدئوئی از اظهارات محمود احمدی نژاد و بقائی اش منتشر شد که طی آن ایشان در جمعی محدود سخنرانی کرده و به اتفاق بقائی ضمن دفاع از بست نشینی شان در حرم عبدالعظیم از موضعی حق به جانب و در مقام دفاع از این اقدام خود فرموده اند:

سنت بست نشینی تعلق به علمای شیعه دارد و نباید این سنت را تخطئه کرد!

جل الخالق!

اظهارات آقایان قرینه اظهارات چندی پیش فرزند ناخلف مرحوم آیت الله خزعلی است.

مهدی خزعلی نیز پیش تر در ادامه شامورتی بازی های متداولش درمقام توجیه حضورش در مقابل دوربین تلویزیون دولتی «صدای آمریکا» و «بی بی سی» فرمودند:

همان طور که زینب (س) از تریبون یزید بالا رفت و از همان تریبون برای بیان حرف هایش استفاده کرد من هم در این رسانه ها حاضر می شوم!

آن موقع به خزعلی مزبور نوشتم:

اخوی ـ تاریخ اسلام را کج خوانده اید! زینب (س) اگر از تریبون یزید بالا رفت از آن تریبون بهره برد تا دارالخلافه همان یزید را رسوا و افشاگری کند نه مانند حضرتعالی که از تربیون دشمن ایران علیه حکومت مشروع ایران بهره برداری فرصت طلبانه می کنید.

اکنون و با همین استدلال باید به آقای احمدی نژاد گفت:

اخوی ـ سنت بست نشینی متعلق به دورانی است که علمای اسلام و جامعه ایران فاقد نظام مشروع حکومتی بودند و آن بزرگواران از سر استیصال متوسل به زوایای متبرکه اماکن مقدسه شیعه می شدند.

در موقعیتی که حضرتعالی در ذیل نظام حکومتی مشروع شیعه دو دوره رئیس جمهور این مملکت بوده اید چنین شامورتی بازی هائی را چیزی نمی توان نام نهاد جز دهان کجی به رهبری!

اگر چنین قصدی دارید شایسته است ابتدا مسئولیت های نظام را محول کنید و از مجمع تشخیص مصلحت نیز استعفا داده و آنگاه به بهانه و ادعای «عدم صلاحیت منسوب رهبری در عدلیه» سینه به سینه رهبری بایستید.

چیز عجیبی هم نیست و پیش از شما دیگرانی نیز بودند که این بازی ها را کردند و مدتی درخشیدند و بسرعت نیز تمام شدند!

..........................................

داریوش سجادی

@dariushsajjadi44

۱ نظر:

ناشناس گفت...

انصافا مقایسه میان این دو مورد، مع الفارق است.
جناب سجادی،اگر انتقاد از صادق آملی لاریجانی به علت منصوب بودن وی از جانب رهبری، حمل بر رودررویی با شخص رهبر باشد، آنگاه اگر این انتقاد از جانب یکی دیگر از منصوبان رهبری(در اینجا احمدی نژاد) انجام پذیرد چه بگوییم؟؟

از قضا احمدی نژاد دقیقا انگشت را خوب جایی گذاشته است. چهل سال است که حضرات دادگاه نشین با همین استدلال از انتقاد به دور بوده اند.
آقای آملی لاریجانی بهتر است به ایرادات مطرح شده جواب داده و احمدی نژاد را سنگ روی یخ کند. ولی وقتی به ایرادات و انتقادات احمدی نژاد پاسخی جز توهین داده نمی شود آنوقت به ما رعایا حق بدهند تا مشروعیتشان را برباد رفته بدانیم.
آقای آملی لاریجانی ثابت کرده است که نه تنها آشنایی با علم حقوق ندارد، بلکه از مقدمات فقه در حد شرح لمعه دمشقیه هم بی بهره هستند.
اظهارات شاذ گاه به گاه ایشان حقا و انصافا آبرویی برای نظام نیم بند قضایی ایران باقی نگذاشته است.