۱۳۹۶ دی ۱۰, یکشنبه

بوتیماران!


متعاقب تظاهرات چند روز اخیر که با بهانه مشکلات اقتصادی شروع شد و در ادامه فرصت طلبانی با توسل به شعارهای ساختارشکن به مصادره مطالبات مشروع معیشتی شهروندان دست زدند موجی از نگرانی در ناصیه فرزندان و حاملان و حامیان نظام وانقلاب اسلامی مشهود شد.

مزید اطلاع ایشان می بایست معروض داشت:

بوتیماران عزیز ـ بی جهت نگران نباشید:

اولا جمهوری اسلامی نهالی است که ریشه در یک هویت اسلامی و انقلابی مشروع و مردمی و دینی داشته که طی ۳۸ سال گذشته مانائی و روئین تنی خود را به اعتبار هویت ناب و عقبه مردمی اش تحفظ و اکنون به درخت تنومندی در منطقه تبدیل شده که تندبادهائی مقطعی توان گزند رساندن به آن را ندارد.

ثانیا صرف نظر از مانائی نظام و روئین تنی انقلاب اما این نافی مشکلات اقتصادی مبتلابه کشور نیست که بخشی از آن میراث شرارت های آمریکائی است که طی ۳۸ سال گذشته کوشیده از طریق تحریم اقتصادی شهروندان ایرانی را در بحران معیشت به صرافت کنار کشیدن از نظام و انقلاب و پشیمان کردن شان بکشانند و طنز تلخ ماجرا نیز آنجاست که اکنون رئیس جمهور آمریکا در مقام بانی اصلی تحریم های اقتصادی علیه ایران در کمال بی شرمی خود را در کنار توده های مستاصل از وضعیت خراب اقتصادی معرفی می کند!

ثالثا نه شیطنت آمریکا و نه شیطنت اجامر آمریکا در ناآرامی های ایران ارزنی نافی بی کفایتی دولتمردان در مدیریت اقتصاد کشور نیست. متاسفانه دولت تدبیر و امید ۵ سال فرصت های کشور را در یک خوش بینی عوامانه معطل برجام بی فروغی کرد که اینک مخنثی آن را با تلخ ترین شکل ممکن احساس می کند.

بر این اساس توقع می رود از این به بعد آقای حسن روحانی فرصت شناسی کرده و با اتکای بر ظرفیت های داخلی و اقتصاد مقاومتی مطروحه از جانب رهبری اهتمامی جدی صرف بهبود موقعیت معیشتی شهروندان نمایند.

بوتیماران نظام و انقلاب!

نگرانی تان قابل درک و ارزشمند است اما آسوده باشید!

شهرآشوبی های کنونی را موجی هیستریک بدانید که بدلیل فقدان مسئولیت و نداشتن رهبری و فقر اندیشگی و بی بضاعتی هویتی آذرخش بی فروغی است که محکوم به میرائی است. هر چند ضیافت و شادمانی چند روزه ریاض و تل آویو و واشنگتن و هم وطنان خائن در داخل و خارج کشور بمنظور سوری کردن ایران نیز قابل درک و فاقد اهمیت است!

تا زمانی که شمایان مطابق ۳۸ سال گذشته متحدانه در قفای رهبری تان برای نظام و انقلاب تان پایمردی می کنید مطمئن باشید هیچ شرارتی توان آن را ندارد تا ارزنی به حیثیت و شرافت ملی و مذهبی و حکومتی شما خدشه ای وارد کند.

....................................

داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

۱ نظر:

ناشناس گفت...

جهت اطلاع شما خود این آقا جندین بار گفته اعتقادی به نظام پادشاهی نداره و به دنبال ارزش های غربی و فدرالیزه کردن ایران هست. خوب یا بدش بحث دیگه است ولی لطفا عین این فسیل ها ننویس.