۱۳۹۶ دی ۸, جمعه

سخنی با جوانان برومند کشورعطف به چند تظاهرات اعتراضی در چند شهر کشور بابت وضعیت خراب اقتصادی به سهم ناچیز خود موظفم نکاتی را به مردم نجیب ایران و بویژه جوانان برومند ایرانی متذکر شوم.

مهر گذشته ایران بودم و طی مدت حضورم در ایران در تمام اظهاراتم تاکید کردم که بازی نوین آمریکا و دولت مرتجع ریاض و گرازهای اسرائیلی تحمیل بحران معیشت بمنظور مستاصل کردن شهروندان و کوبیدن ایشان بر زمین فلاکت جهت خسته کردن و کنار کشیدن شما از نظام و انقلاب و مقدرات و مصالح ملی کشورتان است.

اینها هیچ کدام نافی بی کفایتی دولتمردان در انجام مسئولیت های محوله شان نیست که فعلا تحلیل چرائی این بی عملی را به بعد محول می کنم.

عزیزان بیکاری و گرانی و اقتصاد بیمار کشور نه قابل کتمان است و نه تحمل پذیر. از تمامی مسیرهای مدنی گریبان دولت را بابت بهبود وضعیت اقتصاد کشور قطعا بگیرید و رها نکنید اما یک چیز را نیز متوجه باشید.

کشور در کمین درنده ترین وحوشی قرار گرفته که سالها است برای ویرانی وطن مشترک مان بی تابی می کنند.

هنوز دو هفته از اظهارات کثیف «بن سلمان» این نماینده یُبس ترین تفکرات ارتجاع وهابی نگذشته که بعد از ناکامی وحوش داعش شان در سوریه و عراق با بی شرمی گفت:

تلاش می کنیم نبرد با ایران را به داخل ایران منتقل کنیم!

هم وطنان عزیز کثیف ترین دشمنان خارجی در حلقه واشنگتن – ریاض – تل آویو در شوق تبدیل ایران به سوریه ای دیگر لحظه شماری و دسیسه چینی می کنند و متاسفانه جمیعی هم وطن خائن من و شما نیز در داخل و خارج از کشور آماده هم افزائی با ایشانند.

نگاه کنید در همین چند تظاهرات گذشته تان با چه سرعتی شعارهای به حق و اعتراضی و اقتصادی شما را مبدل به شعارهای ساختار شکن کردند.

حرامیان مدت ها است از امنیت مثال زدنی ایران در منطقه پر آشوب غرب آسیا در رشک اند.

مواظب باشید اعتراض به حق تان بستر تبدیل شدن ایران مان به ایرانستان آن گرازهای بی شرف را فراهم نکند.

گرازها در تاریکی و در کمین کشورمان نشسته اند تا هر آینه داعشیون وطنی و اجنبی را به جان تان بیاندازند.

هشیار باشید و نگذارید مطالبات مشروع و بر حق تان را آن نجاست های جنایتکار محیلانه بنفع امیال کثیف خود مصادره کنند.

داریوش سجادی

نُهم دی ماه ۹۶

آمریکا

....................................داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

۳ نظر:

ناشناس گفت...

بی پدر، پفیوز...
چرا ترس برت داشته...قالب تهی کردی...
مردم حاضرند مثل عراق و سوریه بشند ولی کثافتهایی مثل شما و رهبر دیوثتون رو دیگه نبینند...
مزدور نالوطی، زیاده مزخرف نباف و عجز و ناله نکن...
تا دیر نشده عذر خواهی کن...که سراپای تو براشون پشیزی نمی ارزه که دنبالت بیافتند...
خائن پتیاره، بس کن دیگه!

ناشناس گفت...

کلامتان مقبول درست میفرمایید آشوب در این شرایط به هیچ عنوان مفید به حال ایران نیست اما حرامی تر از حرامیانی که فرمودید، رهبری بی کفایتی است که اینگونه ظرفیتهای یک کشور قدرتمند را به فنا میدهد که عرب سوسمار خور برای ما شاخ شود. خاک بر سر همه تان! خااک....

ناشناس گفت...

ajrat ba emameh zaman sarbazeh delsoozeh vatan