۱۳۹۴ اسفند ۶, پنجشنبه

لیست بی بی سی!


سایت بی بی سی تیتر زده:
«ایرانی ها در انتخابات مجلس و خبرگان پای صندوق می روند»
و زیر تیتر، عکس بالا را با لوگوی «لیست امید» منسوب به اصلاح طلبان در دست علیا مخدره موجود در عکس منتشر کرده!
مخاطب هم احیاناً گوش هایش مخملی است!!!
(اینجا)
در ضمن بی بی سی «بی طرف» است و لیست انتخاباتی بی بی سی هم مطمئناً «بی جهت» است!!!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

دید گاه سیاسی عوام منعکس کننده فرهنگ عوام است . اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران معتقد بودند که قدرتی ماوراء همه قدرتها سرنوشت جهان را رقم میزند و دستی نامرئی از پشت صحنه حکومتها و حاکمان را تعیین میکند . در ایران هم انگلیس یا آمریکا بود که آخوندها را برسرکار گذاشت . در آمریکا این مردم آمریکا نیستند که حقیقتا" رئیس جمهور را برمیگزینند بلکه سازمان سیا و صاحبان زر و روز هستند که آنها را انتخاب و تعیین میکند . درشوروی آمریکا بود که گورباچف را خرید روی کار آورد و موجب از هم پاشیدگی شوروی شد . صدام با چراغ سبز آمریکا به ایران و حتی کویت حمله کرد و الا آخر . این طرز فکر همانطور که خودتان هم بارها بدان اشاره کرده اید ، ناشی از نه فقط دروغ گوئی بلکه دروغ خوئی ایرانی است . فقط از زمان روی کار آمدن خاتمی بود که به لطف ماهواره و اینترنت ، فرهنگ سیاسی در کشور ایجاد شد و مردم به این باور مهم رسیدند که رای شان در انتخاب نماینده مجلس یا رئیس جمهور واقعا" انتخاب خودشان است و نه انتخاب یک قدرت پشت صحنه . اما با وجود اینکه این فرهنگ سیاسی در ایران بوجود آمده و مردم دیگر به سیاست از پائین به بالا نگاه نمیکنند . اما باز هم نیرنگ در انتخاب و تفسیر حکومت و حاکمان آن همچنان باقی بوده و باقی خواهد ماند .