۱۳۹۶ آبان ۱۷, چهارشنبه

روتوسکوپی در سیاست!


ماجرای توقیف روزنامه کیهان نقطه کمال فقدان شعور سیاسی دیوانیان مملکتی است که در نقطه مقابلش سردارانش با شجاعت و لیاقت کم کاری و بی کاری دیوانیان را رفوگری می کنند!

آقایان تا این اندازه هم شعور سیاسی ندارند که بفهمند رسانه در دنیای سیاست پوشاندن لکنت های دیپلماتیک دولتمردان را موظفی می کند و در هنگامه تنش این رسانه هایند که عهده دار رجزخوانی در مقابل دشمن می شوند.

از صدر تا ذیل دولت تروریست پرور ریاض و نشریات تابعه شان بصورت یومیه در حال ایراد سخیف ترین اتهامات و رجزخوانی ها علیه ایرانند اما در این میان این دولتمردان مرعوب ایرانند که می کوشند با ادای پسر خوب و مودب منطقه را در آورن به خیال خود و برای خود نقش دولتمردی شایسته را بازی نمایند.

در تهران میهمان نادر طالب زاده در برنامه «عصر» بودم و وقتی ایشان پرسید چرا در سفر روحانی به نیویورک برخلاف سالهای قبل طرف ایرانی از دعوت کردن لوئیس فراخان رهبر متنفذ مسلمانان آمریکا استنکاف ورزید پاسخ دادم:

دولتی که مناسبات مهتر – کهتری و کدخدا سالاری آمریکا را پذیرفته می کوشد با تشبث به اطوارهای اطو کشیدگی و بچه مثبت بودن و از طریق دعوت نکردن و بی وقعی به افرادی مانند فراخان، خود فریبانه به اسم «دیپلماسی تدبیر» ضمن اجتناب از تکدر خاطر کدخدا به خیال خود موجبات دلربائی ارباب را فراهم آورد تا از آن طریق دست تفقد ایشان را بر سر خود بگذارند!

توهمی که با دریدگی های ترامپ بر سر فرجام بی فروغ شان به تاریخ پیوست.

آقایان متوجه نیستند که در میان اختلافات داخلی می توانند از کیهان متنفر باشند اما آنقدر شعور ندارند که در این فضای خصمانه که دشمن تمام قد برای زدن ایران خیز برداشته زدن کیهانی که مخاطبش نیروهای مدافع انقلاب است که در روز واقعه آنهایند که معرکه گردان هماوردی ها می شوند چنین حماقتی یعنی خودزنی!

آقایان آن قدر شعور ندارند که بفهمند با توقیف بلاوجه کیهان تنها کاری که می کنند آن است که حرامیان اکنون در ریاض و تل آویو و واشنگتن ضیافت خنده راه انداخته و سرمست از پفیوزی شان با خود هم سرائی می کنند:

ایرانی ها جا زدند و دارند گوش نیروهای ارزشی شان را از خوف مهابت و قدرت ما می پیچانند!

معلوم نیست این ملت تاوان کدام معصیت ناکرده را دارند پس می دهند که گرفتار چنین دولتمردان مرعوب و منفعل و بی کفایتی شده اند؟

جناب دولت تدبیر و امید!

بی زحمت کمی مشق تدبیر و امید کنید و بفهمید آنها که به امیدشان نشسته اید اهل بزم اند و برای بزنگاه اهل فرار اند.

محصول روتوسکوپی تان در سیاست چیزی جز دریده تر شدن دشمن تان در بیرون مرز نیست. حماقت برجام کم نبود که منجر به گستاخی ترامپ شد؟ اکنون باید ایرانیان دریدگی ریاضیان را نیز رواداری کنند!؟

..................................

داریوش سجادی
@dariushsajjadi44


هیچ نظری موجود نیست: