۱۳۸۸ اسفند ۱۴, جمعه

میرحسین موسوی و رسانه های برون مرزی


ميرحسین موسوی در قسمتی از مصاحبه اخیرش با سایت کلمه اظهار داشت:

نمی دانم چگونه ملت ما می تواند از خود در مقابل امواج برون مرزی که قطعا به فکر مصالح ملی خودشان هستند، محافظت نماید. مضحک است اگر تصور کنیم با پخش پارازیت، هک کردن ها و فیلتر کردن ها، این امواج را می توانیم کنترل کنیم.

یافتن انگشت اشاره موسوی به امواج برون مرزی امر دشواری به نظر نمی رسد.
با توجه به اهتمام دولت در پاراتیزه کردن سیگنال های دو تلویزیون فارسی زبان بی بی سی و صدای آمریکا (بويژه تلویزیون بی بی سی) با این توجیه که این دو رسانه بنا بر همان چیزی که موسوی نیز بدآن تصریح کرده «بدنبال تامین مصالح ملی خودشان می باشند» مسئولین در ایران اقدام به چنین پاراتیزه کردنی می کنند، طبیعی خواهد بود که بتوان بی بی سی و صدای آمریکا را منظور موسوی گمانه زنی کرد.

اکنون با چنین اعتقادی مبنی بر اهتمام دو رسانه بی بی سی و صدای آمریکا جهت تامین مصالح ملی دول متبوع خود، تکلیف روزنامه نگاران ایرانی و شناخته شده منسوب به اصلاحات و جنبش سبز شاغل به خدمت در این دو رسانه چه می شود؟

این دو رسانه ، بویژه بی بی سی محل تجمع روزنامه نگارانی شده که در تحلیل نهائی خود را ایرانی و منسوب به اصلاحات و جنبش سبز دانسته و پیشتر عموم ایشان در داخل ایران مشغول به کار در نشریات اصلاح طلب بودند و اکنون نیز بنا بر اعتقاد خود در حال خدمت در یک رسانه و تمشیت امر اطلاع رسانی اصلاح طلبانه بنفع کشورشان هستند.
حال با توجه به داوری موسوی مبنی بر ارباب جمعی بودن روزنامه نگاران این دو رسانه به دولت های تحت امرشان در حالی که اتفاقاً عموم این روزنامه نگاران از انس و الفت و دلبستگی به موسوی و جنبش سبز برخوردارند آیا باید داوری موسوی را نارفیقانه تلقی کرد؟ يا روزنامه نگاران مزبور خواسته یا ناخواسته مطابق گفته موسوی ذیل ماشین رسانه ای دول خارجی در در راستای تامین مصالح ملی این دو کشور در این رسانه ها مشغول به کارند؟
روزنامه نگاران مزبور باید از موسوی توضیح بخواهند یا موسوی باید از ایشان توضیح بطلبد؟


۱ نظر:

ناشناس گفت...

KAR KONANEH BBC FARSI NOKAREH DOSHMAN SHDEHAND MOTASEFANEH VA BARAYEH DOSHMAN JANFESHANI MEKONAND

KAR KONANEH BBC NEMEBENAND BARAYEH DOSHMANEH IRAN KAR MEKONAND YA KHOD RA BE NAFAHME ZADEHAND? MOTASEFAM BARAYEH ANHA

MER HOSEN-KHATAMI-KAROBI-BADBAKHTANEH AROSAKEH DOSHMAN SHODAND VA BE ABRO