۱۳۹۱ اسفند ۲۶, شنبه

جدل (3)


ادامه مباحثه با بنیان گذار تلویزیون هما را بدلیل تقارن با ایام عید در فردای تعطیلات نوروزی دنبال می کنم و در این پست تنها به این حد از اظهارات ایشان کفایت می کنم که:
با توجه به سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا، و سفر قریب الوقوع رئیس ایشان، و استقبال وزیر خارجه ایران، شایسته است پایوران جمهوری اسلامی به این نکته توجه داشته باشند که طرح «مبادله سه جانبه» پیشنهاد آمریکا نبوده و بدواً شرط امداد رسانی انسان دوستانه بنیان گذار تلویزیون هما بود که مورد توافق لفظی طرف آمریکائی قرار گرفت.
لذا امیدوارم که دولتمردان با فرضیه درست وارد عمل شوند.

هیچ نظری موجود نیست: