۱۳۹۲ فروردین ۱, پنجشنبه

آقایون دست! خانومآ رقص!


چند سالی است که در گوشه و کنار آمریکا و اروپا بمناسبت نوروز جمعی از ایرانیان کارناوال هائی را بمنظور معرفی فرهنگ و سنت ایرانی راه می اندازند از جمله 5 سال است که به همین بهانه در دو موزه «فرییر» و «سکلر» در واشنگتن جمعی از ایرانیان اقدام به برگزاری جشن نوروز کرده و اصرار هم دارند که در این مراسم و مراسم های مشابه در حال آشنا کردن مردم کشورهای میزبان با فرهنگ و سنن و تمدن ایران اند!

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/03/130321_l93_norooz_washington.shtml


اولین و پر خرج ترین نبوغ ایشان هم در معرفی فرهنگ ایرانی و در مراسم مزبور، قرار دادن چهار تا زن در وسط میدان و قر دادن و رقصاندن ایشان است با نیت معرفی فرهنگ ایرانی!!!
این در حالی است که با توجه به ماهیت «رقص برآمده در فرهنگ مدرنیزم» که یک رفتار سکشوال تعریف شده ، اساساً در سنت 3000 ساله تمدن ایران چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام زنان فاقد رقص منحصر بفرد بودند و زن در سنت ایرانی و بلکه در سنت خاورمیانه بویژه بعد از اسلام شانی اجل از رقاصی داشت. در هیچ کدام از حجاری های به جا مانده در تخت جمشید نیز اثری از شمایل یا تمثال زن و ایضاً رقص زن دیده نمی شود. حتی چیزی بنام رقص عربی هم اساساً در منطقه وجود نداشته و آنچه که به غلط به این نام معروف شده رقصی است مصری که بازمانده از دوران فراعنه باستان و عیاشی های مرسوم در کاخ های اشرافی ایشان است. در ایران هم اگر رقصی بود ، رقص های مردانه ای بود از قبیل «رقص شکرانه محصول» یا «رقص رزمی» مانند رقص چوب خراسانی ها یا رقص لزگی آذری ها یا رقص دایره کردها یا دمام زنی توام با سینه زنی بندری ها.
تنها از اواخر دوران قاجار که سنت های غربی راه به ایران باز کرد شاهد مناسبت هائی زنانه با چاشنی فسق و فجور در دربار قجرها شدیم (مانند مراسم زنانه مورچه داره) روندی که در دوران پهلوی اوج گرفت و بخصوص در فردای کودتای 28 مرداد و احساس دین دربار به لمپنیزم «شعبان بی مخی» فعال در کودتا، لات بازی و جاهل گری در ایران قدر دید و در صدر نشست و از آن به بعد بود که لات بازی عرصه سینمای ایران را زیر سلطه خود گرفت که «قیصر» اوج آن بود و با تاسی از این روند «رقص جاهلی» یا همان «بابا کرم» نیز جائی در خرده فرهنگ لات های ایران باز کرد اما آن هم رقصی مردانه بود که به مرور زنانی منسوب به خرده فرهنگ دربار آن را نیز بنفع خود مصادره و در جامعه اشاعه دادند.
اکنون نیز جای تاسف است که از میان دریائی از دفینه های ارزشمند فلسفی و هنری و ادبی و معماری و موسیقی و شعر و خوشنویسی ایرانی این قشر از ایرانیان تنها چیزی که از فرهنگ ایرانی تخیل کرده اند و اصرار دارند بی سوادی خود را از طریق معرفی آن تخیل به دیگر ملل اثبات کنند: رقاصی زنان و قرار دادن چهار تا زن در کارناوال های خود و رقصاندن ایشان به بهانه معرفی «فرهنگ ایرانی» است!!!
مضحک ترین بخش ماجرا آنجائی است که همین رقص به غلط جعل شده و سکشوال و زنانه را آقایان ایرانی هم می رقصند!!! که در اولین و طبیعی ترین حالت نزد ناظران تداعی کننده گرایشات زنانه در ایشان می گردد!

۷ نظر:

ناشناس گفت...

بدکردار بد اندیش تفسیر به رای میکنی رقص ایرانی سراسر امیزه ایی از هنر و داستان هست از کی تا بحال نان خواران نظام نکبت زده اخوندی علم پرست شده اند شما به همان ادم کشان مدنیه به نازید بس هست

ناشناس گفت...


این جندعکس مربوط به زنانی هستش که میرقصند و بر می گردن به دوران صفویه،تقاشی های روی دیوار ها ی کاخ چهلستون و عالی قاپو
پس می بینی که زنان هم به غیر از دوران قاجار در مجالس میرقصیدند.
گرچه من قبول دارم که در ایران رقص هیچ وقت جایگاه بالایی نداشته و رقاصی برای زنان شغل نامناسب و کم ارزشی بوده. نه تنها رقص بلکه موسیقی و موسیقی دانان هم به زحمت به نون نوایی می رسدندو همواره از شان و منزلت پاینی برخوردار بوده اند. ولی این که ما ایرانیان این طور فکر میکنیم یا اینکه واقعاً و ذاتاً رقص و رقصندگی یه عامل بی ارزش و نامناسبی ، جای بحث داره!!!

شاید چشم ها رو باید شست جور دیگر
باید دید

ناشناس گفت...

http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=iOP2NBDKM5xcgM:&imgrefurl=http://kingfoska.wordpress.com/2009/11/24/%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B4%25DB%258C-%25D8%25AC%25D8%25B4%25D9%2586-%25DA%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25AE-%25DA%2586%25D9%2587%25D9%2584-%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2588/&docid=HOhUCYtLaMWqbM&imgurl=http://kingfoska.files.wordpress.com/2009/11/chehel-sotoon_chahar_shanbe_suri1.jpg&w=800&h=600&ei=g4NMUbeKLuzAyQGT5IGIBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:82&iact=rc&dur=1487&page=1&tbnh=183&tbnw=240&start=0&ndsp=20&tx=153&ty=127
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.arianica.com/sites/default/files/imagecache/smallwatermark/photo/Architecture/Palace%2520%252526%2520Pavilion/Ali%2520Qapu%2520Pavilion%2520-%2520Isfahan/ca010000-1070-0000-0000-000000000320p.jpg&imgrefurl=http://www.arianica.com/%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1/%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%25BE%25D9%2588%25D8%258C-%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B4%25DB%258C-%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2588-%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%2582%25D9%2587-%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2585-1&h=243&w=324&sz=20&tbnid=RD2StfdAjEGsiM:&tbnh=92&tbnw=122&zoom=1&usg=__nn7FkkCvlbFQfHfRIcpIQ32nQLo=&docid=6hDQ7Fur_USdEM&hl=en&sa=X&ei=AX5MUaHLDIXKqgG8uIGAAw&ved=0CDUQ9QEwAQ&dur=60

http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&sa=X&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=X7HY2Ss1nlEzDM:&imgrefurl=http://architectazar.blogfa.com/post/5&docid=XFi4eTkmAazdqM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_mS4BTdpl25o/TQCjX8Kf3iI/AAAAAAAADtY/3RI_ryntZNU/s400/Shah_Abbas_I_Chehel_Sotoun.jpg&w=400&h=328&ei=MoRMUaboG6mxyQHz2IHADg&zoom=1&ved=1t:3588,r:97,s:0,i:382&iact=rc&dur=731&page=5&tbnh=179&tbnw=240&start=83&ndsp=23&tx=111&ty=128

http://www.google.com/imgres?start=83&um=1&hl=en&sa=X&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=HcaU1cCF2dSRQM:&imgrefurl=http://arianica.com/category/tags/architecture/palace-pavilion/chehel-sutun-palace-isfahan%3Fpage%3D2&docid=OobqFZnQSvwCvM&imgurl=http://arianica.com/sites/default/files/imagecache/smallwatermark/photo/Architecture/Palace%252520%25252526%252520Pavilion/Chehel%252520Sutun%252520Palace%252520-%252520Isfahan/ca010000-1075-0000-0000-000000001070p.jpg&w=324&h=243&ei=RoRMUYHcJ4H5ygG7ooHoCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:100,i:4&iact=rc&dur=432&page=5&tbnh=187&tbnw=243&ndsp=23&tx=100&ty=96


http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&sa=X&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=X7HY2Ss1nlEzDM:&imgrefurl=http://architectazar.blogfa.com/post/5&docid=XFi4eTkmAazdqM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_mS4BTdpl25o/TQCjX8Kf3iI/AAAAAAAADtY/3RI_ryntZNU/s400/Shah_Abbas_I_Chehel_Sotoun.jpg&w=400&h=328&ei=MoRMUaboG6mxyQHz2IHADg&zoom=1&ved=1t:3588,r:97,s:0,i:382&iact=rc&dur=731&page=5&tbnh=179&tbnw=240&start=83&ndsp=23&tx=111&ty=128

دردی کش گفت...

در رابطه با اين طرز فکر يادداشتی نوشته‌ام که شاید برايتان راهگشا باشد جناب سجادی.
http://www.dordikesh.com/1392/01/%d8%b1%d9%82%d8%b5%db%8c-%da%86%d9%86%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88%d8%b3%d8%aa/

سرافراز باشید و سال نو مبارک

داریوش سجّادی گفت...

جناب ناشناس
مینیاتور های دوران صفوی که تصویرگر مراسم بزم و رقص اند غالیاً تعلق به ارامنه و مراسم ایشان داشته

داریوش سجّادی گفت...

جناب دردی کش
تقبل زحمت تان رویت و مطالعه شد
علی رغم این معتقدم بر مزاری شرح مصیبت می خوانید که فاقد جسد است.
رقص صماع منافاتی با عرائض بنده ندارد که گفتم ایران فاقد رقص ملی زنانه آن هم با خوانش سکشوال غربی است. بنده رقص های محلی مردانه را نه تنها انکار نکردم بلکه در متن به آنها اشاره هم شده
در مورد شادی طلبی نیز نقطه افتراق بنده با جنابعالی در تفاوت انسان مطالبه محور با انسان مسئولیت محور است که جای بحث اش ینجا نیست و بماند برای بعد!

ناشناس گفت...

جناب سجادی روزنامه نگار بودید . بعد تحلیل گر سینما شدید و هرچه گقتند در کاری که تخصص ندارید اظهار نظر نفرمایید افاقه نکرد و به آن داستان پبش بینی محیر العقولتان منجر شد . اکنون هم که تاریخ دان شده اید و گویا در مدتی که در ایران بوده اید رفته اید و تمام کتیبه های موجود در ایران را مشاهده کرده اید و اثری از رقص و پایکوبی ندیده اید. لطفا این دفعه که زحمت کشیدید رفتید دیدار آثار باستانی در مسیر بازگشت از مناطق قشقایی تشریف بیاورید ( اگر روستای پدری بنده - سیاه گلک سمیرم - تشریف آوردید با هماهنگی قبلی خودم در خدمتتان خواهم بود ) و سراغ یک عروسی را بگیرید و ببینید آیا رقص ایرانی زنانه داریم یا خیر ؟ البته اگر متهم به تحریف شدن فرهنگشان از ۲۰۰ سال گذشته به این طرف نشوند .
وانگهی فرموده بودید وجود این همه معلم اخلاق در تاریخمان بیشتر مایه سرشکستگی است تا افتخار . پس چطور تجویز می فرمایید از دفینه های ادبیمان به رخ کفار بکشیم ؟
چه طور است اصلا به جای کارناوال نوروز , کارناوال عاشورا راه بیاندازیم و سینه زنی و عزاداری کنیم تا خاطر عربی حضرت عالی مکدر نشود . به هر حال هر چه باشد به زعم دکتر ادبیات جمهوری اسلامی عزیرتان ما فرهنگمان را مدیون اعراب هستیم ...