۱۳۹۳ خرداد ۴, یکشنبه

حزب ابن الوقت ها!1 ـ محمد هاشمی در پاسخ به روزنامه آرمان مبنی بر آنکه:
«مي گويند كارگزاران مشي ليبراليسم را براي خود برگزيده است»
گفت:
من چون دبير كميته سياسی حزب كارگزاران هستم، اتهام ليبراليسم سياسی را رد می كنم . اندیشه سیاسی حزب كارگزاران به تفكری معتدل و متمايل به محافظه كاری است. متدين است و در چارچوب ارزش های اسلامی حركت می كند.
روزنامه آرمان ـ یکشنبه 4 خرداد 93 (http://bit.ly/1r7xpJe)

2 ـ حسین مرعشی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم:
ما در حزب کارگزاران بدون اعتقاد به لیبرالیسم فلسفی به لیبرالیسم سیاسی معتقدیم .
خبرگزاری تسنیم ـ چهارشنبه 17 اردیبشت 93 ـ (http://bit.ly/1w5u8db)

3 ـ محمد قوچانی (نو پیوسته به حزب کارگزاران)
ما در حزب کارگزاران لیبرالیسم سیاسی را به عنوان یک برنامه پذیرفته ایم.
هفته نامه مثلث ـ مناظره با محبیان ـ پنج شنبه 11 اردیبهشت 93 (http://bit.ly/1w5x3mb)
...
دکتر عبدالعلی قوام تعریف می کرد یکی از مناطق شهرداری تهران پروژه ای را برای تحقیق به من محول کرده بود و در نخستین جلسه وقتی در تشریح طرح خودم نزد شهردار از واژه «آلترناتیو» استفاده کردم و گفتم برای این طرح باید آلترناتیوهای مزاحم را از بین برد. ظاهرا شهردار که تاکنون با این کلمه آشنا نبود و از آن خوشش هم آمده بود با تصور اینکه معنای آلترناتیو چیزی شبیه «مرض» است در پاسخ ضمن سر تکان دادن و با ژستی فیلسوفانه گفت:
درسته ـ من نمی دانم مردم چه آلترناتیوی دارند که مدام با طرح های ما مخالفت می کنند!!!
ظاهراً «لیبرالیسم» هم از جمله مفاهیمی است که در حزب کارگزاران تقدیری مشابه آلترناتیو نزد شهردار مزبور را پیدا کرده و کارگزاران را سر کار گذاشته یا آنکه کارگزاران خودشان را سر کار گذاشته اند!
تا جائی که تسنیم در مصاحبه، مرعشی را تا آنجا به استیصال کشاند که وی ناچار در خواست گذشتن از این بحث را کرد! و در مناظره محبیان با قوچانی بر سر «لیبرالیسم کارگزارانی» محبیان هم به فراست توانست جلسه را با اثبات فقر دانشی قوچانی از مفهوم لیبرالیسم به فکاهی تبدیل کند!
۱ نظر:

ناشناس گفت...

IT IS INTERESTING , TECHNOCRAT[KARGOZARAN]PARTY UNDER MORAL LEADERSHIP OF RAFSANJANI AND RUN BY HIS FAMILY AND CRONIES ,NEXT ,ISLAMIC PARTICIPATION FRONT [MOSHAREKAT] UNDER THE MORAL LEADERSHIP OF KHATAMI AND RUN BY HIS BROTHERS AND HIS CRONIES ;ONE WOULD BE CONSTRUCTED ON THE IDEA OF CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTIES OF EUROPEAN MODELS , THE OTHER ON THE IDEA OF SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF GERMANY OR PERHAPS GREEN PARTY OF GERMANY ,ONE WOULD BE REPUBLICAN PARTY OF AMERICA , THE OTHER DEMOCRATIC PARTY OF AMERICA ;WHAT A DREAM TEAM AND DIVISION OF LABOUR !!!!!FOR THESE SEDITIONISTS AND MASKED SECULARISTS UNDER THE BANNER OF REFORM AND CHICHITALABI !! BUT ONE EQUATION IS MISSING IN THEIR CALCULATIONS, AND THAT EQUATION SAYS : YOU TRIED THIS DIVISION OF LABOUR IN 88 ; SO WE KNOW YOUR DIRTY GAMES AND INTELECTUAL STUPIDITY . SO DREAM ON .