۱۳۹۳ شهریور ۲۲, شنبه

دو گانه نسیان!


(به بهانه ستایش ایسنا از جک نیکلسون در کنار 4 سوپر استار سینمای آمریکا)

زوال عقل تنها «فراموش کردن» نیست!
آلزایمر ابتلائی است توامان به دو «تلخ فرجامی» هم زمان!
آلزایمر «فراموش کردن» توام با «فراموش شدن» است! تن دادنی قهری به شدآیندی جبری استوار بر این واقعیت که:
اگر فراموش شان کنی بالعرض فراموشت می کنند!
«جک نیکلسون» ستاره شهیر سینمای آمریکا استنادی است معتبر از چنین ادعائی موثق!
سوپر استاری که خوش درخشید و تلخکامانه با ابتلاء به آلزایمر، به سرعت «فراموش کرد» و به همان سرعت نیز «فراموش شد»! و دیگر رد و ردائی از وی و توانمندی های وی در دنیای سلولوئید و سایبر یافت می نشود ـ جـُسته ایم ما!
مثال وطنی آن نزد اصحاب مطبوعات «دکتر حسین قندی» پیش کسوت جامعه مطبوعات ایران است که نارفیقانه بعد از فراموش کردن ناخواسته اش، بالاجبار (!) فراموش هم شد! (اینجا)

به صفت حـُسن ختام:
گویند مبتلائی التجاء به حکیم برد که چندی است مبتلا به فراموشی شده ام.
حکیم پرسید:
چند وقته؟
و «نــاسی» گفت: چی چند وقته!!!؟


هیچ نظری موجود نیست: