۱۳۹۳ شهریور ۳۰, یکشنبه

وازکتومی هسته ای!


پیشنهاد جدید آمریکائی ها در پرونده اتمی ایران غایت نبوغ ایشان است!
مطابق این طرح:

«ایران باید بخشی از لوله‌های ارتباطی میان سانتریفیوژها را که اجازه می‌دهند اورانیوم در این مسیر انتقال یافته و غنی‌شود، حذف کند»
ظاهرا طرف آمریکائی بعد از ناامید شدن از موفقیت در اخته کردن و القای «خوف از خود» به ملت ایران اکنون متوسل به وازکتومی سانتریفوژهای ملت ایران شده!
قبلا در یکی از نوشته های خود گفته بودم دیپلماسی آمریکا در نظام بین الملل مبتنی بر رویکرد «عشق و ترس» است.
پیغام آمریکائی ها به جهان به تاسی از این رویکرد آنست که:
یا عاشقم باش یا از من بترس!
رویکردی که در مورد ایران ظاهرا جواب نداده و اکنون نوابغ آمریکائی مایلند بخت خود را از طریق «وازکتومی هسته ای ایران» بیآزمایند!!!


هیچ نظری موجود نیست: