۱۳۹۴ دی ۲۳, چهارشنبه

مشق اقتدار!


حُکام لش و بی سر و پای ریاض املای اقتدار را از ایران بیآموزند.
مشتی نوکر خانه زاد آمریکا که با پول مفت نفت به سیاه مستی افتاده اند.
آن مشاور الدنگ شان که صحبت از به «گدائی انداختن ایرانیان» در خیابان های عربستان می کرد خوب به این تصویر خیره شود و ببیند سپاهیان ایران با اربابان شما این گونه برخورد می کنند وای به حال روز تادیب شما!
لااقل از ایران مشق رشادت و املای حُریت بیآموزید و بی مسمی لاف بیرون از اندازه و قواره تان نزنید!
قواره رشادت باید به قد و قامت انسان بیآید!
(تصویر ملوانان آمریکائی به اسارت سپاهیان ایران در آمده در خلیج فارس)


۲ نظر:

ناشناس گفت...

لذتی بردم که نپرس .پاینده باشی داریوش عزیز

داوود خان گفت...

این موضوع به نظرم امتحانی بود از طرف همان گند لات! میخواست بفهمد دولتی که با آن معامله کرده چقدر در چهارچوب نظام خوانایی دارد! که جوابش را شب نشده گرفت! سپاه هم تنها با همین ویدئو خود را ارضا کرد! یعنی مردم را! همه مان ارضا شدیم... داریوش عزیز شما هم همینطور!

پاداش شعارها و فریادهایمان در روزهای سرد زمستان؛ ویدئوی چند سرباز آمریکایی است که به تور ایرانگردی چند ساعته آمده اند!
موضوع اصلی این مرز و بوم مناقشه با عربستان نیست داریوش خان. ما تکلیفمان با خودمان معلوم نیست. ما هنوز نمیدانیم که هستیم، کجا باید برویم. و آنجا که اکنون به سویش در حرکتیم کجاست!

ما ملتی هستیم که چند دهه فقط کوک شده تا حرف بزند. تا نمایش بازی کند. تئاتر خیابانی! بعد هم از او فیلم بگیرند و جهان را متعجب کنند. این ملت بازی پیشه با دیدن چنین فیلم هایی به وجد می آیند. به قول معروف: هنرمند قدر هنر را میداند!