۱۳۹۶ اسفند ۲۵, جمعه

بی بی سی و بابایش!تلویزیون فارسی بی بی سی طی یک هفته گذشته با اعزام چند تن از کادر استخدامی خود به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو واریته ای از تظلم خواهی را علیه جمهوری اسلامی معرکه گردانی کرده است.

صرف نظر از صحت یا عدم صحت دواعی و دعاوی بی بی سی علیه ایران اما نمی توان منکر این واقعیت شد که توسل و استغاثه بی بی سی به سازمان ملل موید کمال پُر روئی ماشین تبلیغاتی دولت انگلستان در مصاف تبلیغاتی اش علیه ایران است.

عمده شکوائیه بی بی سی علیه ایران بازگشت به تصمیم چندی پیش قوه قضائیه ایران دارد که مطابق آن پرسنل ایرانی تبار(!) بی بی سی بدلیل اخذ تابعیت اجنبی از حقوق ارث و تملیک اموال غیر منقول در ایران محروم اعلام شدند.

این در حالی است که قانون مزبور از زمان حکومت پهلوی تصویب و در ساختار قضائی جمهوری اسلامی نیز تسری یافته. مطابق ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران هر تبعۀ ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعۀ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیۀ اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

بر این اساس منطق پایوران جمهوری اسلامی علی رغم ترشروئی بی بی سی کاملا قابل فهم است.

بی بی سی و ماموریت محوله اش برای ایران چیزی جز یک جنگ نیست.

قدر مسلم وقتی طرفین نسبت شان با یکدیگر در حد فاصل یک جنگ تعریف شده آن وقت دیگر کمال پر روئی است تا یک طرف ماجرا سالوسانه و مظلوم نمایانه التجاء به «آقا جون» در ژنو ببرد و مطالبه نیروی کمکی کند!

طبیعتا وقتی در منشور رسانه ای بی بی سی این «شبه رسانه» در مقام ابزار دیپلماسی خارجی دولت انگلستان معرفی شده و صریحا نیز اعلام کرده بی بی سی فعالیت رسانه ای خود را وقف تامین اهداف دیپلماتیک دولت انگلستان در خارج از مرزها می کند بر این منوال مظلوم نمائی بی بی سی چیان نزد «آقا جون» بصورت قهری نوعی خود شیرین کردن بی معنا و بی مناسبت تلقی می شود.
BBC World Service
The BBC is a Crown Corporation of the British Government but operates independently of it
 There is no direct control of the BBC by the British Government
The World Service may, however, promote the British point of view and foreign policy

مظلوم نمائی بی بی سی هر چند برای اصحاب آن می تواند تداعی کننده دادخواهی باشد اما برای ایرانیان چیزی جز ژاژ خائی نیست و عملکرد فارسی زبانان پیوسته به بی بی سی در حافظه تاریخی ایرانیان پیوستن اصحاب گروهک تروریستی مسعود رجوی به دولت اجنبی صدام و شانه به شانه بعثی ها با ایرانیان جنگیدن را تداعی می کند.

تنها تفاوت آنجاست که رجوی چیان تفنگ دست گرفته و زیر سایه اجنبی علیه ایران در جنگ سخت مشارکت داشتند و بی بی سی چیان دوربین دست گرفته و زیر سایه اجنبی علیه ایران در جنگ نرم مشارکت می ورزند!

صورت قضیه ساده است.

این یک جنگه! و طرفین گریزی از پذیرش قواعد جنگ را نمی بایست داشته باشند.

این کمال پر روئی است که علیه ایران «تک» کنید اما «پاتک» ایران را برنتابیده و التجاء به «آقا جون» ببرید!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیچ نظری موجود نیست: