۱۳۹۷ مرداد ۱۵, دوشنبه

فراخوان!


چهل سال پیش پیرمردی روحانی با اتکای بر توده های محروم ایران، قدرتمندترین متحد استراتژیک آمریکا و غرب در منطقه رو به زیر کشید آن هم با ارسال چند تا نوار کاست از غربت و پایمردی خودش و ملت وفادارش بر آرمان های انقلابش!

چهل ساله آمریکا با VOA و انگلستان با BBC سلطنت طلب ها واسرائیل با «من و تو» عربستان سعودی با تلویزیون ایرانیان و گروهک تروریستی رجوی با تلویریون سیمای آزادی (!) و ده ها و صدها رسانه ریز و درشت و بسیج فضای مجازی و تزریق میلیون ها دلار به گروه های اپوزیسیون و سازماندهی ریز تا درشت مخالفان نظام نتوانسته اند حکومتی که همان پیرمرد ساخت را به زیر بکشند!

چرا؟ راز این مانائی و روئین تنی چیست؟

پاسخ های تان را برایم ارسال کنید بهترین شان را منتشر می کنم.
@DariushSajjadi

لطفا پاسخ ها کوتاه و کارشناسی و غیر شعاری باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

هیچ نظری موجود نیست: